Home / Nieuws & Blogs / Learning Analytics, mag dat eigenlijk wel van de wet?

Learning Analytics, mag dat eigenlijk wel van de wet?

| 3 juni 2015

Learning analytics is het verzamelen, analyseren en rapporteren van data van studenten en hun omgeving om zo het onderwijs en de omgeving waarin dit onderwijs plaatsvindt te begrijpen en verbeteren. Learning analytics heeft in potentie de kracht om verschillende doelgroepen in het onderwijs van relevante informatie te voorzien. Echter, bij dergelijk verzamelen en analyseren van gegevens worden persoonsgegevens verwerkt: gegevens die direct of indirect iets zeggen over studenten. Wanneer een instantie persoonsgegevens verwerkt, is daarop de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing. Wat zegt deze nu over learning analytics? Lees er alles over bij SURFnet.