Home / Nieuws & Blogs / Luchtverkeerssysteem voor drones moet intensief gebruik mogelijk maken

Luchtverkeerssysteem voor drones moet intensief gebruik mogelijk maken

| 2 september 2014

Vandaag las ik op NU.nl dat NASA werkt aan een luchtverkeerssysteem voor drones. Het systeem moet het intensieve gebruik van drones boven dichtbevolkte gebieden mogelijk maken. Hierdoor zouden bezorgdiensten bijvoorbeeld hun pakketten via drones kunnen laten afleveren en zouden onbemande vliegtuigjes vaker ingezet kunnen worden voor inspecties. Het is goed dat NASA onderzoek doet naar het luchtverkeerssysteem, maar het gebruik van drones ‘an sich’ is door een eventuele komst van het systeem nog niet toegestaan.

Het systeem dat de NASA ontwikkelt is bedoeld om de drones op een veilige manier te kunnen laten vliegen. Dat betekent dat de kans op ongelukken met de vliegtuigjes wordt verkleind. Doordat het systeem de drones zelf en daarbij het weer continue in de gaten houdt, worden de juiste acties uitgevoerd waardoor een ongeluk mogelijk wordt voorkomen.

Hoewel het luchtverkeerssysteem de veiligheid moet waarborgen, betekent dit nog niet dat het gebruik van drones daadwerkelijk is toegestaan. Onder de huidige Nederlandse wetgeving mogen commerciële vluchten zonder ontheffing niet worden uitgevoerd. Het recreatieve gebruik van de drones is wel toegestaan, zolang de gebruiker rekening houdt met de wetgeving voor modelvliegen. Uit deze wetgeving vloeit echter voort dat het vliegen dicht bij bebouwing niet mag.

Naast het feit dat de veiligheid moet worden gewaarborgd, blijven de bezwaren rondom privacy bestaan. Het is immers gemakkelijk om foto’s of video’s te maken op plaatsen waar je normaalgesproken geen toegang toe hebt. Een luchtverkeerssysteem biedt hier geen oplossing in. De vraag is ook of hier een directe oplossing voor is. In principe biedt de huidige wetgeving genoeg waarborgen, maar is het kwaad al geschiedt op het moment dat een foto of video wordt gepubliceerd.

De ontwikkeling bij de NASA is een goed teken voor de commerciële vliegers of bedrijven die graag gebruik willen gaan maken van de nieuwe techniek. Maar voordat ze daadwerkelijk de pakketjes mogen afleveren of inspecties mogen uitvoeren, zal de huidige wet- en regelgeving moeten worden aangepast. Tot die tijd zal een drone voor commerciële doeleinden zonder ontheffing nog niet de lucht in mogen.