Home / Nieuws & Blogs / Mediation: een kort overzicht

Mediation: een kort overzicht

| 17 juni 2010

Conflicten worden vaak ervaren als iets negatiefs. Ze kosten tijd en energie en zorgen voor inefficiëntie. Maar een botsing tussen verschillende belangen kan er ook voor zorgen dat er iets verandert in positieve zin. Als een conflict uiteindelijk is opgelost, resulteert dit namelijk in een verbeterde onderlinge samenwerking. Een conflict is dus ook een leerzame ervaring. Een vaak onderbelichte manier om conflicten aan te pakken, is mediation.

Mediation is een vorm van alternatieve geschillenbeslechting door bemiddeling. Een mediator ofwel bemiddelaar ondersteunt beide partijen bij het zoeken naar een oplossing. De mediator begeleidt slechts het proces en draagt geen oplossingen aan. Partijen zullen zelf met een oplossing moeten komen. De oplossing kan vervolgens worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

De controle over het mediationproces ligt bij partijen. Dit in tegenstelling tot een procedure bij de rechter, waarbij je de controle uit handen geeft en de oplossing van het conflict overlaat aan de rechter.

Een groot voordeel van mediation is dat partijen na afloop van het mediationproces nog steeds samen door een deur kunnen. Er is namelijk geen sprake geweest van een kostbare en tijdrovende juridische procedure waarbij partijen alleen hun eigen belang voorop stellen en als kemphanen tegenover elkaar staan.

De keuze voor mediaton is vrijwillig. Als partijen niet gezamenlijk tot een oplossing willen komen dan komt die er ook niet. Een succesvolle medationprocedure valt of staat dus bij de bereidwilligheid van partijen. Conflicten met zakelijke relaties lenen zich daarom uitstekend voor mediation. Je wil namelijk niet alleen nu zaken doen maar ook in de toekomst. Een juridisch gevecht staat deze duurzame relatie in de weg.

Door gebruik te maken van mediation heb je dus alles zelf in de hand. En als de mediationprocedure mislukt, dan kun je alsnog de gang naar de rechter maken.