Home / Nieuws & Blogs / Moet ik op persoonlijke titel meetekenen met een NDA van mijn werk?

Moet ik op persoonlijke titel meetekenen met een NDA van mijn werk?

| 15 april 2015

Een lezer vroeg ons: Mijn werkgever wil een geheimhoudingscontract (NDA) tekenen met een leverancier. Ik ga daarna de informatie ontvangen en gebruiken. Maar nu wil die leverancier dat ik persoonlijk meeteken omdat het heel belangrijke informatie is. Maar ik teken toch als werknemer, niet privé?

Het kan voorkomen dat een NDA specifieke personen op het oog heeft die de informatie zullen ontvangen. Dit is natuurlijk prima om te vermelden, maar vaak wordt dan geëist dat deze personen meetekenen. Doel daarvan is allereerst hen bewust te maken van het belang van vertrouwelijkheid, maar daarnaast vaak óók hen persoonlijk aansprakelijk te kunnen stellen wanneer deze persoon de geheimhouding schendt.

Wanneer het werknemers betreft, is een dergelijk meetekenen met als doel persoonlijke aansprakelijkheid in beginsel niet rechtsgeldig (art. 7:661 BW). Een werknemer is persoonlijk niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan een derde tijdens het werk, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid en dat is een zeer hoge drempel in het arbeidsrecht.

Afwijking is alleen toegestaan (lid 2) wanneer dit schriftelijk is vastgelegd én de werknemer verzekerd is voor het risico. Een dergelijke verzekering voor schending van geheimhouding zal gewoonlijk niet beschikbaar zijn. Een werknemer desondanks opdragen een dergelijke NDA te tekenen is dan ook slecht werkgeverschap.

> Meer over ICT & Arbeidsrecht