Home / Nieuws & Blogs / Moet je aangifte doen over je bitcoinbezit?

Moet je aangifte doen over je bitcoinbezit?

| 27 maart 2014

De Amerikaanse Internal Revenue Service (IRS) heeft geoordeeld dat bitcoins in de VS geen valuta, maar bezit zijn, href="http://www.nu.nl/internet/3735743/belastingdienst-vs-noemt-bitcoin-bezit-geen-valuta.html">meldde Nu.nl. Hierdoor zullen Amerikanen de waarde van de munt in dollars (op de datum waarop de bitcoins zijn ontvangen) moeten aangeven. Bij ons nadert de aangiftedeadline van 1 april met rasse schreden, maar wat moet je nu bij ons met je bitcoins?

De cryptografische munt Bitcoin is juridisch moeilijk in een hokje te duwen, omdat zo ongeveer alles anders werkt dan bij traditionele munten. Formeel is Bitcoin geen ‘geld’: de href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:267:0007:0017:nl:PDF">Richtlijn elektronisch geld eist daarvoor dat er een vordering op de uitgever tegenover staat en dat het geld is geruild voor ander, ontvangen geld. Een prepaid kaart opladen levert dus wél elektronisch geld op, maar bitcoin niet want er is niet echt een uitgever. Ook is de verandering in waarde een lastige factor hierbij.

In 2013 beantwoordde de href="http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/06/07/antwoorden-op-vragen-bitcoin.html">minister Kamervragen over Bitcoin. Hierin bevestigde hij allereerst dat Bitcoin inderdaad geen geld is (en ook elders niet onder de Wet financieel toezicht valt). Maar wie vermogen of winst verkrijgt met Bitcoins, moet daar wel gewoon aangifte over doen. Dat geldt immers altijd, ongeacht of je winst of inkomen nu onder de Wft als ‘geld’ telt.

De waarde van je Bitcoins moet dus in box 3 worden aangegeven. En daarbij geldt de waarde die ze hebben op 1 januari van het betreffende jaar, in tegenstelling tot de VS waar men dus werkt met de ontvangstdatum ervan.