Home / Nieuws & Blogs / Mogen IT-ers concurreren?

Mogen IT-ers concurreren?

| 26 december 2011

Natuurlijk mogen IT-bedrijven elkaar beconcurreren. Naar Europees recht dient de concurrentie vrij te zijn. Zo kan de eindgebruiker deze diensten tegen een competitieve (lees : lage) prijs afnemen. Maar er kan ook sprake zijn van concurrentie intern binnen een IT bedrijf. Vraag is of jouw programmeur iets kan ontwikkelen om het vervolgens zelf in de markt te zetten?

Behalve vragen over specifieke IT kwesties zoals auteursrecht, uptime en back up verplichtingen krijgt de IT sector net als alle andere sectoren te maken met meer algemeen contractenrecht. Die vragen kunnen betrekking hebben op een contract dat jouw bedrijf afsluit met een leverancier of met een eindgebruiker. Maar denk ook aan de contractuele afspraken die je als bedrijf maakt met je personeel.

Om tot goede IT dienstverlening te komen, heb je goede mensen nodig. Die mensen bedenken dagelijks IT oplossingen, offline of online, voor je bedrijf. Wie heeft het auteursrecht op die creaties en wat gebeurt ermee indien je werknemer overstapt naar je concurrent of naar één van je klanten?

Naar Nederlands recht komt het auteursrecht op in dienstverband gemaakte werken toe aan de werkgever.

Werkgevers kunnen dus gerust zijn als het gaat om creaties die hun personeel binnen hun functie en binnen de werktijd maken. Maar let op : er moet wel sprake zijn van een werkgever-werknemer relatie, een dienstverband dus.

Met stagiairs en freelancers zou je bij de indienstname ook kunnen afspreken dat wat zij maken intellectueel eigendom wordt van jouw bedrijf, hun opdrachtgever.

Daarnaast kan je ervoor zorgen dat de arbeidsovereenkomst die je programmeur of webdesigner met jullie tekent, voorziet in een niet-concurrentiebeding. Dit beding is geldig zolang het concurrentieverbod beperkt wordt in tijd en ruimte. Bijvoorbeeld :

- een verbod om gelijke of gelijkaardigde diensten te verrichten binnen Nederland binnen de eerste zes maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst

Ook een no-hire beding behoort tot de mogelijkheden.

Als je dat beding opneemt in de leveringsvoorwaarden die je hanteert ten aanzien van je klanten kunnen klanten geen personeel van je afwerven. Indien je de overtreding van het beding bovendien sanctioneerbaar stelt met een boete zal het je klanten duidelijk zijn dat het hen geld kost om jouw programmeur weg te snoepen.

Stel je wel de vraag of deze aanpak past bij je bedrijfscultuur. Welke houding wil je als bedrijf aannemen ten aanzien van je werknemers?

Te overwegen dus!