Home / Nieuws & Blogs / Netneutraliteit en ‘cookiewet’ ook door de Eerste Kamer

Netneutraliteit en ‘cookiewet’ ook door de Eerste Kamer

| 9 mei 2012

Gisteren heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel tot aanpassing van de telecomwet aangenomen. Als  belangrijkste elementen daarvan kunnen worden genoemd: netneutraliteit en de 'cookieregeling' (bij gebrek aan een betere term). Hieronder een korte bespreking van beide.

Netneutraliteit

Ik zie de wettelijke bescherming van netneutraliteit als een goede ontwikkeling. (Full disclosure: ik heb Bits of Freedom vanaf zomer 2010 op vrijwillige en onbetaalde basis geholpen met het voorstellen van beleid en het maken van concept-wetteksten en ik ben goed tevreden over hoeveel daarvan men heeft meegenomen in de daadwerkelijke wet. Daarom excuses voor enig 'wij van WC-EEND' gehalte. Ik schrijf in mijn vrije tijd inmiddels overigens ook een proefschrift over netneutraliteit, als buitenpromovendus bij Universiteit Leiden).

De wet is gefundeerd op de principes van de vrijheid van meningsuiting en is erop gericht om de vrijheid van internetburgers de nodige bescherming te bieden tegen de toch vrij geconcentreerde macht van de internetproviders. Er is niets mis mee om groot en belangrijk te zijn, maar dan heb je je wel te gedragen. Als je basale infrastructuur van de informatiemaatschappij levert, moet je niet zomaar de essentiële datapijpleiding van anderen mogen dichtknijpen als dat jou toevallig zo uitkomt. Nuon kan ook je stroom niet afsluiten als je een broodrooster inplugt die Nuon niet aanstaat. De toets kan in de meeste reële gevallen vrij eenvoudig worden toegepast, zoals ik ook geprobeerd heb aan te tonen in mijn vorige blog (tegen gratis broodroosters van Nuon, kan ik moelijk een bezwaar hebben). Kennis van het recht omtrent vrijheid van meningsuiting is daarbij erg nuttig, maar ik denk dat de meeste mensen met intuïtie ook al best een eind kunnen komen. Ik had graag gezien dat in de wet een expliciete grond zou zijn opgenomen waardoor eindgebruikers hun verbinding kunnen laten filteren door hun ISP als de dat echt willen, mits ze dat ook in volledige vrijheid weer uit kunnen zetten, want we moeten het nu doen met een zinnetje in de toelichting waaruit dat blijkt en dat is juridisch niet helemaal zuiver.

Ter bevordering van de Europese markt zou het goed zijn als Europa gauw met een soortgelijke regeling komt. (Maar we moeten misschien ook niet overschatten hoe geharmoniseerd de regelgeving en hoe 'één' de Europese internetmarkt op dit moment nou echt al is en vanuit die achtergrond zou het zelfs best goed kunnen zijn om dergelijke regels eerst op nationaal niveau te 'testen' en vervolgens de beste gezamenlijke koers bepalen).

'Cookieregeling'

Bescherming van internetburgers tegen ongewild volggedrag van providers op contentniveau zie ik ook als een goed streven. Met regelgeving op dit niveau moet je m.i. wel (nog) terughoudend(er) zijn. Je grijpt niet alleen in in de vrijheid van een handjevol internetproviders, maar van iedereen die op het internet (commercieel) actief is. De 'cookiewet' is techniekneutraler dan veel mensen denken en dat kan zowel goed als minder goed uitpakken. Vooralsnog ben ik hier wel optimistisch over en je ziet duidelijk dat de opstellers van de wet hebben geprobeerd een goede balans te vinden. Dat lijkt mij vrij goed gelukt. (Full disclosure: met dit dossier ben ik niet, althans niet noemenswaardig, betrokken geweest)

Providers die data op je computer willen opslaan of uitlezen, moeten namelijk toestemming hebben en goede informatie verstrekken. Bij advertentienetwerken die je over meerdere sites volgen, wordt vermoed dat de Wbp van toepassing is, zodat je "ondubbelzinnige toestemming" moet verlenen.

De uitdaging hierbij is te zorgen dat iedereen netjes uitvoering aan de principes geeft, zonder het bureaucratisch te maken. We zullen zien hoe makkelijk of moeilijk dat in de praktijk blijkt te realiseren, dat hangt ook van de OPTA en de bestuursrechters af.

Wie heeft er een betere term voor de 'cookieregeling' of 'cookiewet', die recht doet aan het feit dat de wet niet spreekt van cookies en vrij techniekneutraal is?