Home / Nieuws & Blogs / Nieuwe consumentenwetgeving in 2014, wat betekent dat voor Webwinkels? – Deel 2

Nieuwe consumentenwetgeving in 2014, wat betekent dat voor Webwinkels? – Deel 2

| 13 december 2013

Hij is al door de Tweede Kamer en ligt nu bij de Eerste Kamer, de vernieuwde Consumentenwet. Het is overigens niet een hele nieuwe wet, maar het gaat meer om aanpassingen in het Burgerlijk Wetboek in met name de regelgeving voor Koop op Afstand, dit naar aanleiding van een Europese Richtlijn. In juni 2014 moet de wet definitief zijn en moeten webwinkels een aantal zaken toch echt hebben aangepast. De vraag is wat er allemaal gaat veranderen? Hierbij deel 2 van de verkorte weergave van de veranderingen.

Prijstransparantie

De verkoper moet duidelijk de totale (!) en bijkomende (verzend)kosten van een product of service weergeven, dus inclusief eventuele extra toeslagen. Niet transparant geweest? Dan hoeft de consument ook niet voor deze extra kosten te betalen. Bovendien mogen er geen hogere betaalkosten in rekening worden gebracht dan de kosten daadwerkelijk waren. Dus geen uit de lucht gegrepen creditcard toeslagen meer.

Veilingen

Producten gekocht op een internetveiling mogen onder de nieuwe wet teruggestuurd worden. Dat geldt niet voor faillissementsveilingen en openbare veilingen. Openbaar betekent dat je ook fysiek bij een veiling aanwezig kan zijn en er ook een veilingmeester is. De pure internetveiling zal dus gezien worden als een normale webwinkel. Dat geldt dus ook voor eBay veilingen, mits de verkoper natuurlijk professioneel handelt en geen particulier is.

Geen vooraf aangevinkte vakjes meer

Extra’s mogen pas verkocht worden na uitdrukkelijke toestemming van de consument. Hiermee wordt een einde gemaakte aan de vooraf aangevinkte vakjes, bijvoorbeeld bij het boeken van een reis. Als de consument een annuleringsverzekering af wil sluiten dient hij zelf actief een vakje aan te vinken.

Een nieuwe bestelknop

Volgens de nieuwe wet is iedere webwinkel die aan consumenten verkoopt straks verplicht om een bestelknop te hanteren waarbij duidelijk wordt gemaakt dat het plaatsen van een bestelling ook een verplichting tot betaling inhoudt. De tekst bij de knop moet duidelijk zijn: “bestelling met betaalplicht”. Is dit niet het geval? Dan kan de consument niet aan de overeenkomst gehouden worden.

Betaalnummers

Geld vragen voor een klantenservicenummer, dat mag niet meer. Bestaande! klanten moeten contact op kunnen nemen via een nummer dat niet meer kost dan het basistarief. Het moet dan gaan om contact over het overeengekomene, bijvoorbeeld om te klagen over het gekochte product. Voor nieuwe klanten of voor contact over algemene informatie geldt dat niet. Hoe dat in de praktijk te scheiden is, dat is uiteraard weer heel lastig.

Gevolgen en Handhaving

Erg leuk die regels, maar wat als een webwinkel zich er niet aan houdt? In veel gevallen zal de consument veel meer rechten krijgen. Zo kan er in sommige gevallen bijvoorbeeld geen overeenkomst tot stand komen, of hoeft hij de kosten voor retour niet te betalen (als de kostenregel niet is vermeld), verder kan hij ook een jaar retourrecht krijgen. Als de kosten en gevolgen niet duidelijk zijn vermeld (dat de consument voor onnodig gebruik de schade moet betalen), dan hoeft hij dat niet en moet de winkel een onverkoopbaar product aannemen.

Verder is een belangrijk onderdeel de handhaving door de Autoriteit Consument en Markt (voorheen Consumentenautoriteit). De Europese Richtlijn, waar de vernieuwde consumentenwetgeving uit voort vloeit, geeft aan dat elke lidstaat doeltreffende en afschrikwekkende maatregelen moet nemen om inbreuken te voorkomen. Voor het niet voldoen aan de consumentenwetgeving zijn is in sommige gevallen het boetemaximum vastgesteld op €450000. Er wordt echter gesproken over een verhoging, zie daarvoor deze link:

Dit artikel verscheen eerder op www.internetkassa.nu als gastbijdrage.

Meer juridisch advies over webwinkels en e-commerce?