Home / Nieuws & Blogs / Online nieuws: Copyright of Commons?

Online nieuws: Copyright of Commons?

| 22 juni 2011

Afgelopen week verscheen de discussiebundel Online Nieuws: Copyright of Commons, waarin een gevarieerd aantal auteurs de verschillende kanten van het auteursrechtdebat belicht. De NVJ meldt:

Onder invloed van digitalisering en internet is de afgelopen jaren de discussie over auteursrechten in het journalistieke veld opgelaaid. Enerzijds wordt het belang van de online rechten van de makers benadrukt met de conclusie dat het traditionele systeem van auteursrechten in de digitale wereld aan een update toe is. Anderzijds geldt de mening dat auteursrecht in deze digitale tijd een achterhaald systeem is. De sector zou zich beter kunnen richten op nieuwe manieren om geld te verdienen met nieuws. De bundel, samengesteld door Piet Bakker en Mijke Slot, is digitaal beschikbaar gemaakt op de website van het Designing the Daily Digital project (3D): www.dailydigitaldesign.com.

Ik mocht ook een hoofdstuk schrijven, en wel over winst maken door gratis weggeven: hoe kun je als journalist succes hebben met Creative Commons?

Er zijn immers nog meer mogelijkheden om geld te verdienen met creatieve arbeid. Schaarste is daarbij het sleutelwoord. Als ik nú een bepaalde foto nodig heb, of een specifieke tekst, dan moet ik daar iemand voor betalen. Heb ik de tijd, dan ga ik wel op Flickr zoeken naar een gratis geschikte foto. Dingen schrijven en wachten tot mensen er voor gaan betalen, lijkt me dan ook geen zinvolle werkwijze. Mensen zullen altijd bereid zijn te betalen voor schaarse of unieke zaken. En iedere branche zal op zoek moeten gaan naar modellen om vanuit die schaarste te leveren en geld te verdienen.

Lees de volledige bundel (PDF) nu online.