Home / Nieuws & Blogs / Onzeleerling.nl: privacy als USP!

Onzeleerling.nl: privacy als USP!

| 22 januari 2015

Afgelopen november schreef ik in het kader van ons 10-jarig bestaan een blog over het winnen van een reclameblog op onze website. Nu, enige tijd later, hebben we een winnaar geselecteerd uit de inzendingen die we hebben ontvangen: onzeleerling.nl. Alhoewel het bedrijf achter onzeleerling.nl, midd.ag, ons eerder heeft gevraagd om de juridische aspecten van de dienst te controleren, zijn zij naar onze mening het beste bezig met de praktische invulling van het recht. In deze blog legt midd.ag graag uit hoe zij praktisch om gaat met het recht en techniek!

Onzeleerling.nl is een ouderportaal dat basisscholen en ouders/verzorgers digitaal met elkaar in contact brengt. In tegenstelling tot haar collega-aanbieders voor ouderportalen hebben zij vanaf dag één een sterke focus gehad op de naleving van de wetgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens van ouders/verzorgers en leerlingen. Dit hebben zij ook doorgetrokken tot de verwerking van gerelateerde gegevens, zoals absentie/ziekmeldingen, cijfers en rapporten, etc. Dit heeft geresulteerd in een platform waarbij onzeleerling.nl niet alleen aanneemt dat er toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens is gegeven via de basisschool, maar waarbij zij ook actief vragen om deze toestemming.

In tegenstelling tot het verstoppen of bewust vaag houden van deze privacyinstellingen informeert onzeleerling.nl ouders/verzorgers en leerkrachten duidelijk over haar rol als SaaS-aanbieder en de toestemmingen die zij hiervoor nodig hebben. Daarbij dwingt zij niet volledige toestemming af, en kunnen ouders/verzorgers dus ook deels gebruik maken van de functionaliteiten van onzeleerling.nl.

Ouders/verzorgers kunnen te allen tijde toestemmingen wijzigen en deze worden ook direct doorgevoerd in het systeem. Gegevens worden à la minute logisch verborgen zodra de toestemming is ingetrokken en worden vervolgens binnen 24 uur definitief verwijderd. Gegevens die onzeleerling.nl ontvangt van derde partijen (zoals een API voor een leerlingvolgsysteem) worden verwijderd/genegeerd totdat zij deze toestemming heeft. In de cijfers van ongeveer 2000 ouders/verzorgers ziet onzeleerling.nl dat deze instellingen ook daadwerkelijk worden gebruikt om toestemming in te trekken voor gegevens die ouders/verzorgers liever niet door haar verwerkt zien (0,4%).

Naast de naleving van de privacywetgeving is onzeleerling.nl ook de enige aanbieder binnen de ouderportalen die een stichting opricht voor de bewaking van de continuïteit van de dienstverlening. Dit, gecombineerd met een jaarlijkse audit voor de naleving van de privacywetgeving en audit voor de continuïteit, maakt onzeleerling.nl uniek binnen de markt.

Kortom, bij gebruik van onzeleerling.nl heeft de basisschool vrijwel geen omkijken meer naar de naleving van de privacywetgeving rond communicatie met ouders/verzorgers.

Bent u benieuwd hoe u uw systeem praktisch en volgens de geldende wet- en regelgeving kan inrichten? Of wilt u de privacy van uw klanten binnen uw product als USP? Neem dan contact met ons op.