Home / Nieuws & Blogs / Ook bezorgkosten moeten worden terugbetaald bij ontbinding koop op afstand

Ook bezorgkosten moeten worden terugbetaald bij ontbinding koop op afstand

| 15 april 2010

Een consument die ontevreden is over een aankoop via bijvoorbeeld internet of telefoon mag die terugsturen zonder de leveringskosten te betalen. Dat heeft het Hof van justitie in Luxemburg donderdag bepaald, meldde Nu.nl.In haar arrest (C-511/08) bepaalde het Hof dat de Europese regels rond het uitprobeerrecht bij koop op afstand de winkel verplichten om ook de bezorgkosten terug te betalen als de consument van een bestelling af wil.

Wie op internet bestelt, heeft het recht om binnen zeven werkdagen (bij Thuiswinkel.org veertien dagen) de bestelling te annuleren zonder opgaaf van reden. De winkel moet dan het volledige aankoopbedrag terugbetalen. In een Duitse rechtszaak stond de vraag centraal of daaronder ook de bezorgkosten vielen die de winkel had moeten maken om het product bij de consument te krijgen. De wet spreekt van "door de consument gestorte bedragen", maar las dat nu alleen op de vooruitbetalingen of ook de bezorgkosten?

Het Europese Hof kiest voor het laatste. In de Europese richtlijn staat namelijk dat "ten hoogste de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen kunnen worden aangerekend aan de consument die zijn herroepingsrecht uitoefent."  Oftewel alleen die kosten, en bijgevolg geen andere. Een webwinkel moet dus ook de bezorgkosten terugbetalen als ze deze bij de consument in rekening heeft gebracht.

Hiermee zet het Hof de harde lijn door die ze ook in eerdere arresten over koop op afstand trok. Het Hof wil voorkomen dat winkeliers op welke wijze dan ook de consument afschrikken van het uitoefenen van dit recht. Eerder bepaalde het Hof bijvoorbeeld dat er geen vergoeding gevraagd mag worden als men het product uitprobeert en dat geen reparatiekosten mogen worden gevraagd als een product een fabricagefout heeft.