Home / Nieuws & Blogs / OPTA waarschuwt overheidswebsites te voldoen aan de cookiewet

OPTA waarschuwt overheidswebsites te voldoen aan de cookiewet

| 6 september 2012

Cookiewaakhond OPTA heeft 121(!!!) overheidsinstanties per brief gewaarschuwd te voldoen aan de nieuwe cookiewet. OPTA stelt in haar persbericht dat ze zich in eerste instantie op deze specifieke groep richt, omdat zij een voorbeeldfunctie vervullen. Wat mij betreft volkomen terecht wordt aangesproken op haar verplichtingen onder de cookiewet, omdat de rijksoverheid eerder aan gaf meende niet gehouden te zijn aan de cookiewet. De OPTA heeft overigens niet alleen overheidswebsites aangesproken, maar ook websites waarbij burgers de associatie leggen met de overheid.

Net als iedere andere website moeten ook overheidswebsites voldoen aan de cookiewet. Dat betekent dat zij toestemming moeten vragen en informatie moeten bieden vóórdat de cookies worden geplaatst. OPTA heeft 96 websites daar nu op gewezen, en ze gevraagd om uiterlijk vóór 24 september te laten weten hoe de betreffende sites aan de cookiewet gaan voldoen.

Overigens heeft de OPTA ook overheidswebsites die al wel aan de cookiewet voldoen (omdat zij functionele cookies plaatsen, of helemaal geen cookies plaatsen) geïnformeerd over deze vereisten. OPTA wil dat deze sites ook in de toekomst blijven voldoen aan de cookiewet.

Voldoen de websites niet aan de verzoeken van de OPTA, dan kunnen zij een boete opgelegd krijgen van maximaal EUR 450.000,- per overtreding. Een cookiecare kost aanzienlijk minder ;-). En als de overheidsinstanties nog snel zijn, kunnen ze zich nog aanmelden voor de workshop cookierecht in de praktijk die as. donderdag 13 september plaats zal vinden. Voor alle overige gratis informatie over cookies kunnen de betreffende instanties eens een kijkje nemen op de website die ICTRecht speciaal aan cookies heeft gewijd: www.cookierecht.nl