Home / Nieuws & Blogs / Overzicht van aankomende wetswijzigingen

Overzicht van aankomende wetswijzigingen

| 3 juni 2013

In deze nieuwe rubriek op onze weblog zullen wij u informeren over relevante nieuwe wetten en regelgeving op het gebied van ICT en internet.

De cookiewet wordt gewijzigd

Alle ophef rond de cookiewet is ook tot Den Haag doorgedrongen. Dat heeft geleid tot een voorstel tot wijziging. Het voorstel behelst een extra uitzondering, namelijk voor analytics cookies en andere cookies die dienen om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website. Deze cookies kunnen onder de uitzondering vallen als ze geen nadelige gevolgen heeft voor de privacy van de internetter. Wordt daar niet aan voldaan, dan is het alsnog vereist om informatie te geven over de gebruikte cookies en voorafgaand aan de plaatsing toestemming te verkrijgen voor het gebruik van de cookies.

Iedere Nederlander kan nog tot 1 juli 2013 zijn mening kwijt over het voorstel. Het is echter de vraag of het voorstel daarna alsnog kan worden aangenomen - in verband met Europese wetgeving. Maar ook in Europa wordt inmiddels gesproken over aanpassing van de regelgeving omtrent het gebruik van cookies. We houden de ontwikkelingen in de gaten en berichten daarover op www.cookierecht.nl.

Wetsvoorstel computercriminaliteit

Een nieuw wetsvoorstel moet Justitie vérgaande bevoegdheden geven in de strijd tegen computercriminaliteit. De politie moet kunnen 'terughacken', inbreken in systemen waarmee misdrijven worden gepleegd. Ook als die systemen in het buitenland staan. Ook mag men spyware op de computers van een verdachte plaatsen, om deze zo te observeren net zoals dat nu al mag met afluisterapparatuur in een huis. Weigeren een wachtwoord
af te geven of beveiligde gegevens toegankelijk te maken wordt apart strafbaar. Er loopt nu een internetconsultatie.

Europese privacyverordening

In Brussel wordt druk gelobbyd in het kader van de Europese Privacyverordening. Deze verordening is bedoeld om alle Europese privacywetten, waaronder de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens, te vervangen door één overkoepelende Europese wet. Gevolg daarvan is dat verschillen in privacywetgeving tussen Europese lidstaten niet meer tot problemen hoeven te leiden. Het idee daarachter is om te komen tot één gemeenschappelijke markt met een vrij verkeer voor persoonsgegevens. Privacyorganisaties en multinationals proberen de Europese wetgeving te beïnvloeden, met name wat betreft de reikwijdte van de wet (Wat zijn persoonsgegevens?) en welke regels wanneer gelden (Wanneer is toestemming vereist? Heeft de internetter een "right to be forgotten"?).

Hoe de verordening er definitief uit komt te zien is nog onbekend. Naar verwachting weten we dat begin 2014 - maar mogelijk later in verband met de verkiezingen voor een nieuw Europees Parlement in 2014. Als alles op rolletjes loopt, zal de nieuwe Europese Privacy Verordening in 2016 van kracht worden. Voor die tijd zullen wij uiteraard informeren over welke gevolgen deze Europese wet voor u heeft.

Vernieuwd Consumentenrecht

Vanwege Europese wetgeving zullen de nationale wetten die consumenten beschermen nog verder worden aangescherpt. Over ongeveer een jaar, in december 2014, moeten de regels geïmplementeerd zijn in de Nederlandse wetgeving. Het voorstel is nog niet openbaar, maar er wordt door de wetgever al wel aan gesleuteld. Maar feit is dat vanaf dan de webwinkels aan de nieuwe regels moeten gaan voldoen. Wordt daar niet aan voldaan, dan zijn de gevolgen heftig. Weten hoe je moet voldoen zodra deze wetgeving van kracht wordt? Kijk op www.ictrecht.nl/e-commerce.

Frankrijk gaat "three strikes" wet mogelijk aanpassen

In Frankrijk bestaat een "three strikes" wet over auteursrechten: wie online drie maal een auteursrecht schendt, wordt voor maximaal een jaar afgesloten van internet. Een Franse overheidscommissie heeft aanbevolen dat deze wet moet worden afgezwakt, omdat deze in de praktijk nauwelijks werkt. Er is te weinig toename van legale afname van muziek en films online. In plaats van het afsluitverbod zou er een heffing op computers moeten komen, vergelijkbaar met wat we in Nederland hebben.