Home / Nieuws & Blogs / Raad van State: Fietsenshop.nu mag webwinkel niet exploiteren vanuit woonhuis

Raad van State: Fietsenshop.nu mag webwinkel niet exploiteren vanuit woonhuis

| 13 april 2011

Vandaag deed de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State uitspraak in de veelbesproken zaak tussen de gemeente Abcoude en webwinkel Fietenshop.nu. Volgens de gemeente handelt Fietsenshop.nu in strijd met het bestemmingsplan door een webshop in fietsen te exploiteren vanuit een woonhuis. De gemeente gelaste Fietsenshop.nu daarom in 2008 haar activiteiten te staken op straffe van een dwangsom. In 2010 stelde de Rechtbank Utrecht de gemeente al in het gelijk. De Afdeling rechtspraak van de Raad van State is nu hetzelfde oordeel toegedaan. Dit betekent echter niet dat het exploiteren van een webwinkel uit een woonhuis nooit is toegestaan.

Al in augustus 2008 werd Fietsenshop.nu door de gemeente Abcoude gelast om binnen 6 weken de verkoop van de fietsen vanuit het woonhuis te staken, omdat detailhandel vanuit een woonhuis volgens het bestemmingsplan van de gemeente niet toegestaan is. Fietsenshop.nu ging tegen dit besluit van de gemeente in bezwaar en - toen dat niet mocht baten - uiteindelijk ook in beroep en hoger beroep bij de rechtbank en de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State.

Volgens Fietsenshop.nu handelt zij namelijk helemaal niet in strijd met bestemmingsplan, omdat de fietsenhandel die zij exploiteert niet is aan te merken als detailhandel, nu enkel via het internet gehandeld wordt, alle activiteiten in het kader van de verkoop van de fietsen via het internet verlopen en er geen ruimtelijke uitstraling uitgaat van de fietsenhandel.

De Afdeling Rechtspraak van de Raad van State was het daar echter, net als de Rechtbank Utrecht in 2010, niet mee eens. Niet gezegd kan worden dat de verkoop alleen via het internet geschiedt en dat er in het geheel geen ruimtelijke uitstraling uitgaat van de webwinkel, aldus de Afdeling. De Afdeling Rechtspraak kwam tot dit oordeel doordat Fietsenshop.nu klanten de mogelijkheid geeft om op gezette tijden en ook op afspraak bij de webwinkel langs te komen om fietsen uit te proberen, af te halen en te betalen. Bovendien wordt op het terrein een aanzienlijke voorraad fietsen gehouden en waarvan in ieder geval een deel bovendien is uitgestald ten behoeve van de verkoop.

De uitspraak van de Afdeling houdt niet in dat het nooit zal zijn toegestaan om een webshop te exploiteren vanuit een woonhuis. De Afdeling houdt er duidelijk rekening mee dat er niet enkel via het internet gehandeld wordt, dat er klanten langskomen bij het woonhuis en dat er 'ruimtelijke uitstraling' uitgaat van de webwinkel. Steeds zal daarom naar alle omstandigheden moeten worden gekeken om te beoordelen of het exploiteren van de webwinkel vanuit het woonhuis al dan niet toegestaan is. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met de bewoordingen van het bestemmingsplan van de desbetreffende gemeente.

Het vanuit huis exploiteren van een webwinkel die slechts producten via de post verstuurt, geen klanten ontvangt bij het woonhuis en waarvan aan de uitstraling van het huis niet blijkt dat er sprake is van een webwinkel, zal daarom gelukkig niet snel verboden worden.

Hoewel het goed is om te zien dat de Afdeling in ieder geval niet van plan is de exploitatie van webshops die puur via het internet handelen en waarvan de handel niet blijkt uit de ruimtelijke uitstraling van het pand te verbieden, zal de uitspraak tot veel onzekerheid leiden bij de webwinkels die bijvoorbeeld wel beperkte mogelijkheden tot afhalen van de producten bieden.