Home / Nieuws & Blogs / Rechtspraak gaat met zijn tijd mee: vanaf 2013 E-kantonrechter!

Rechtspraak gaat met zijn tijd mee: vanaf 2013 E-kantonrechter!

| 6 februari 2012

Goed om te zien dat de rechtspraak meegaat met de tijd.

Nu is het bekend dat ik een voorstander ben van digitale procedures, dus  ook dit idee stemt mij vrolijk.

Vanaf 2013 zullen de rechtbanken in Rotterdam en Den Bosch namelijk de mogelijkheid bieden je te wenden tot de (jawel)  e-kantonrechter.

Dit houdt in dat partijen, indien ze dit beiden wensen, hun geschil in een beveiligde omgeving digitaal aan de kantonrechter kunnen voorleggen. Dit betekent dan ook dat het gehele proces digitaal zal verlopen, dus inclusief de uitspraak!

Men is niet verplicht om geschillen aan de e-kantonrechter voor te leggen, de ‘ouderwetse’ manier blijft ook gewoon mogelijk.

Als men het geschil voorlegt aan de digitale rechter krijgt men na zes weken een uitspraak.  Indien men ervoor kiest om de zaak mondeling voor de rechter toe te lichten zal deze termijn acht weken bedragen.

Het komende jaar zal er onderzoek gedaan worden. Niet alleen naar de technische haalbaarheid, maar ook naar de juridische mogelijkheden om deze e –procedure landelijk mogelijk te maken.

Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheid de e-procedure ook minder vrijblijvend te maken door partijen in sommige gevallen te verplichten de digitale procedure te gebruiken. Of hiervoor wetswijzigingen nodig zijn, is nog niet bekend.