Home / Nieuws & Blogs / Rijks ICT-dashboard gelanceerd: misleidend?

Rijks ICT-dashboard gelanceerd: misleidend?

| 20 mei 2011

In navolging van het IT Dashboard dat in de Verenigde Staten is opgetuigd hebben we in Nederland nu ook ons eigen Rijks ICT-dashboard op www.rijksictdashboard.nl. Een website die inzicht moet geven in de voortgang van ICT-projecten van de overheid. Een mooi initiatief, al beperkt de website zich helaas tot “grote en hoogrisico”-projecten.

Des te opvallender is het dat er geen enkel project is met de scores rood of geel. Nee, álle opgenomen projecten kennen de code groen. De website geeft hierover de volgende uitleg: “Is de totaalscore groter dan 7, dan kleurt het project groen. Is de totaalscore kleiner dan 3, dan kleurt het project rood, daartussenin is de kleur van de totaalscore geel.”

Hoe realistisch is het dat alle projecten groen kleuren gezien de historie van ICT-projecten bij de overheid die over budget gaan of zelfs geheel stopgezet worden. Enkele voorbeelden:

  • INDIGO, een project bij de IND, is ruim over budget en opleverdatum. Score op het Rijks ICT-dashboard? Een 10.
  • De ICT-problemen bij de politie hebben we ook niet kunnen missen, al vallen die wellicht niet onder de noemer “project”?
  • Het Omgevingsloket online, een tamelijk groot ICT-project bij de overheid, komt niet voor op het Rijks ICT-dashboard, waarom niet? Het is in ieder geval ook een voorbeeld van een niet geheel vlekkeloos verlopen ICT-project bij de overheid.

Of de weergave van zaken op het Rijks ICT-dashboard nu daadwerkelijk inzicht verschaft in de status en het succes van ICT-projecten bij de overheid: ik betwijfel het. Het vertrouwen wordt er gezien de onjuiste voorstelling van zaken in ieder geval niet groter op.

PS er staat nog een dode link naar Veelgestelde Vragen op de hompage.