Home / Nieuws & Blogs / Uitspraak in de zaak N.V. Nutricia tegen Kruidvat Retail B.V.

Uitspraak in de zaak N.V. Nutricia tegen Kruidvat Retail B.V.

| 26 oktober 2006

Op 26 oktober 2006 heeft het Gerechtshof ’s-Gravenhage Nutricia voorlopig in het ongelijk gesteld. Het gerechtshof deed uitspraak in het hoger beroep van een kort geding dat Nutricia tegen Kruidvat had aangespannen over babyvoeding, in het bijzonder de door Kruidvat op de markt gebrachte flesvoeding.

Nutricia vorderde - naast een inbreukverbod - onder meer veroordeling van Kruidvat om haar voorraden inbreukmakende babyvoeding te vernietigen. Nutricia baseerde zich daarbij op haar Europese octrooi. Dat octrooi heeft betrekking op oplosbare koolhydraatmengsels die in het maag-darm kanaal onverteerd blijven en niet geresorbeerd bij de dikke darm aankomen en op die wijze een gunstige werking op darmflora hebben. Het gerechtshof oordeelde evenwel dat er een gerede kans bestaat dat het octrooi in de bodemprocedure geheel of gedeeltelijk zal worden vernietigd en dat het door de kamer van beroep van het Europees Octrooibureau te München, waar thans een procedure aanhangig is, geheel of gedeeltelijk zal worden herroepen. Die beslissing uit München is over enige tijd te verwachten.

Onder die omstandigheden dient naar het oordeel van het gerechtshof een gerechtelijk verbod aan Kruidvat om inbreuk te maken op het octrooi voorlopig achterwege te blijven.

Uitspraak: Gerechtshof 's-Gravenhage LJN-nummer AZ1000

Bron: Gerechtshof 's-Gravenhage