Home / Nieuws & Blogs / Van uw eigen voorwaarden komt u niet makkelijk af!

Van uw eigen voorwaarden komt u niet makkelijk af!

| 8 juni 2009

Met algemene voorwaarden van de wederpartij wilt u waarschijnlijk zo min mogelijk te maken hebben. U heeft uw eigen voorwaarden, die kent u en die zijn keurig gebalanceerd (of lekker sterk in uw voordeel) opgeschreven. Maar wat nu als één van die voorwaarden u bij nader inzien toch niet zo goed uitkomt? Tsja, dan heeft u toch echt een probleem. U kunt uw eigen voorwaarden niet zomaar van tafel vegen.

De wet biedt verschillende mogelijkheden om algemene voorwaarden ongeldig te laten verklaren - in juridische terminologie om ze te vernietigen. Dit kan kort gezegd in twee situaties:

  1. De voorwaarden zijn niet op de juiste wijze overhandigd aan de wederpartij.
  2. De voorwaarden (of een deel daarvan) zijn onredelijk bezwarend.

Over die tweede eis kan veel worden gediscussieerd (immers, wat is redelijk) maar de eerste lijkt eenvoudig. Geef een stuk papier aan de wederpartij en klaar is kees. Als u dat echter vergeet, kan uw klant met de toverformule "ik vernietig hierbij uw algemene voorwaarden" deze simpelweg aan de kant schuiven.

Nu was er onlangs een rechtszaak in Zwolle waarin het niet de klant was maar de leverancier die de voorwaarden wilde vernietigen. In zijn geval werkte de toverspreuk echter niet: het overhandigen is bedoeld ter bescherming van de wederpartij, dus alleen de wederpartij kan bepalen of hij deze wenst te vernietigen op deze grond.