Home / Nieuws & Blogs / Verzekerden Hiscox krijgen gratis juridisch advies van ICTRecht

Verzekerden Hiscox krijgen gratis juridisch advies van ICTRecht

| 11 februari 2016

De ondernemer krijgt een betere juridische bescherming tegen cyberrisico’s. Verzekeraar Hiscox en adviesbureau ICTRecht hebben gezamenlijk twee complete juridische pakketten ontwikkeld die de ondernemer ontzorgen op het gebied van aansprakelijkheid, datalekken en algemene voorwaarden. Deze gratis pakketten zijn beschikbaar zowel voor bestaande als voor nieuwe polishouders van Hiscox.

ICT-recht en internetrecht zijn nieuwe en vaak complexe rechtsgebieden. "Veel ondernemers zijn nog niet goed genoeg op de hoogte van de juridische aspecten van hun dienstverlening", zegt Steven Ras, partner bij ICTRecht. "Zo realiseert lang niet iedere ICT-professional zich de verplichtingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, zoals het melden van een datalek. Dat geldt al evenzeer voor het belang van bijvoorbeeld een bewerkersovereenkomst: afspraken die een bedrijf maakt met een externe partij die persoonsgegevens voor het bedrijf verwerkt, zoals een clouddienstverlener, hostingbedrijf of marketingbureau. Dat kan risico's met zich meebrengen, zeker nu de wet- en regelgeving steeds strenger wordt en boetes kunnen oplopen tot honderdduizenden euro's."

Ook gebeurt het nog regelmatig dat de algemene voorwaarden van een bedrijf niet aansluiten op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, of elkaar zelfs tegenspreken. "In dat geval denkt iemand het goed geregeld te hebben, maar kan hij bij een conflict bedrogen uitkomen", is de ervaring van Ras.

Twee juridische pakketten

"Als toonaangevende verzekeraar op het gebied van cyber- en datariskverzekeringen is Hiscox op zoek gegaan naar een oplossing om deze risico's te verkleinen", vertelt Yasin Chalabi, manager Professional Insurance & Cyber & Data Risks. "Die is gevonden in de samenwerking met ICTRecht. Samen hebben we twee juridische pakketten ontwikkeld, waarvan onze verzekerden gebruik kunnen maken."

  1. Juridisch advies inzake Cyber & Data Risks

ICTRecht verzorgt één bewerkersovereenkomst op maat die de verzekeringnemer kan gebruiken voor haar klanten. Er zal door ICTRecht kort telefonisch of per e-mail geïnventariseerd worden wat de positie van de verzekeringnemer is, om aan de hand daarvan de bewerkersovereenkomst op te stellen. Het opsturen van de bewerkersovereenkomst op maat vindt plaats per e-mail. Gebruikelijk levert ICTRecht de bewerkersovereenkomst op binnen drie weken na het contact hierover met de verzekeringnemer.

  1. Juridisch advies inzake (beroeps)aansprakelijkheid

ICTRecht verzorgt een uitgebreide scan van de algemene voorwaarden die de verzekeringnemer hanteert. Daarbij ligt de nadruk op aansprakelijkheidsclausules, garanties, vrijwaringen en het proces van terhandstelling. Aansluitend volgt met ICTRecht een intake op haar kantoor om de bevindingen en eventuele risico’s te bespreken. Deze service wordt exclusief aangeboden aan relaties van Hiscox die hun beroepsaansprakelijkheid hebben verzekerd door middel van een maatwerkoplossing.

“Met deze twee pakketten complementeren Hiscox en ICTRecht hun dienstverlening op het gebied van risicomanagement voor professionals en bedrijven”, stelt Chalabi. “Daardoor kunnen wij onze relaties nog beter ontzorgen."

Geïnteresseerd in een van de pakketten?

  1. Stuur een e-mail met het verzoek voor een bewerkersovereenkomst en/of met uw algemene voorwaarden, naar hiscox@ictrecht.nl onder vermelding van uw polisnummer van Hiscox;
  2. ICTRecht neemt per e-mail of telefoon contact met u op;
  3. De scan van de algemene voorwaarden wordt in overleg uitgevoerd, of de bewerkersovereenkomst opgesteld, waarna de bevindingen en/of het document van ICTRecht per e-mail aan u worden toegestuurd;
  4. Vervolgens wordt de bewerkersovereenkomst telefonisch of per e-mail kort met u besproken, of wordt er een intake met u ingepland indien we uw algemene voorwaarden hebben gescand.

Over Hiscox

Hiscox is als innovatieve verzekeraar continue bezig met de ontwikkelingen in de markt, ook met die van cybercrime. Op basis van deze ontwikkelingen passen wij continue onze producten en services aan. Met de huidige ontwikkelingen is het van groot belang voortdurend een stap vooruit te denken. Door bewustwording van risico’s te vergroten in combinatie met de Cyber & Data Risks verzekering en de (beroeps)aansprakelijkheid verzekering, kunnen wij de risico’s en de gevolgen ervan zoveel mogelijk beperken. Voor meer informatie, zie www.hiscox.nl