Home / Nieuws & Blogs / WBSO nu ook voor bedrijven die programmeerwerk uitbesteden

WBSO nu ook voor bedrijven die programmeerwerk uitbesteden

| 19 augustus 2014

Ondernemers die innovatieve software ontwikkelen maar het programmeren uitbesteden kunnen nu in aanmerking komen voor WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) heeft dit besloten in een uitspraak. Eerder werd de subsidie alleen toegekend aan bedrijven die zelf programmeerden.

ICT-bedrijven kunnen subsidie aanvragen voor innovatieve programmatuur op grond van de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). De stimuleringsmaatregel is bedoeld voor bedrijven die technische knelpunten oplossen of gebruik maken van een nieuw informatietechnologisch principe. Van het laatste is sprake als programmatuur technisch nieuw is. Dit kan bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een nieuw principe of een doorontwikkeling van een bestaand principe.

Tot nu toe wees de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aanvragen af wanneer er programmeerwerk werd uitbesteed. De overheidsinstantie was van mening dat het oplossen van technische knelpunten moest gebeuren tijdens het programmeren. Het CBB oordeelde dat deze maatstaf te beperkt en achterhaald is.

Technische knelpunten worden vaak al opgelost voordat het programmeren begint. Het schrijven van de softwarecode zelf is daarom minder van belang. Hierbij speelt mee dat voor hedendaagse softwareontwikkeling steeds minder creatieve arbeid vereist is door de beschikbaarheid van componenten of ‘blokkendozen’. Wie de auteursrechten moeten hebben verkregen over de geschreven software wordt in de uitspraak niet behandeld.