Home / Nieuws & Blogs / Wijziging van de cookiewet nabij?

Wijziging van de cookiewet nabij?

| 27 februari 2014

De website van de Raad van State href="http://www.raadvanstate.nl/adviezen/actuele-adviezen/vastgestelde-adviezen.html">meldt dat het advies tot wijziging van de cookiewet (eindelijk) is vastgesteld. De inhoud daarvan is echter nog onbekend: Pas wanneer het Ministerie van Economische Zaken het wetsvoorstel tot wijziging officieel indient bij de Tweede Kamer wordt dit advies openbaar gemaakt. Tot dat moment is het nog even wachten geblazen!

Het voorstel tot wetswijziging is bedoeld om een uitzondering te creëren voor cookies die weinig impact op de privacy van de websitebezoekers hebben. In praktische zin zou de wijziging bedoeld zijn voor analytische cookies. De grote vraag is echter of deze wetswijziging wel kan, en of het inderdaad praktisch gezien veranderingen kan brengen. Ik ben erg benieuwd of, en zo ja wat, de Raad van State hierover zal adviseren.

Mocht het advies leiden tot een daadwerkelijk voorstel tot wijziging van de cookiewet, dan nog zulen we nog even moeten wachten: eerst moeten de Tweede Kamer en de Eerste Kamer nog akkoord gaan met de wetswijziging voordat deze in werking kan treden.