Cloud computing / SaaS advies

Cloud computing kan gezien worden als een verzamelnaam en gaat over het via internet op aanvraag beschikbaar stellen van softwarediensten en gegevens. Een andere herkenbare term hiervoor is Software as a Service (SaaS).  Cloud computing heeft vele voordelen. Er zijn echter ook risico’s, met name op juridisch vlak. ICTRecht helpt je organisatie graag om deze risico's in te dammen.

Vraag informatie aan  Ontmoet onze specialisten

Juridische ondersteuning van ICTRecht bij cloud computing / SaaS

Steeds meer organisaties maken gebruik van softwarediensten. De macht van IT-systemen neemt daarmee toe en vervult in sommige gevallen zelfs een bedrijfskritische rol. Daarom is het belangrijk om hierin een zorgvuldige afweging te maken en om goede afspraken te maken als clouddienstverlener of juist als afnemer van de clouddienst. Want wat als de leverancier de dienst staakt? Is het eigenlijk wel zijn data? Mag die data in de VS worden opgeslagen? En welke schade kan worden geclaimd als de dienst een dag niet beschikbaar is?

De juristen van ICTRecht kunnen je organisatie ondersteunen bij het opstellen van allerhande documenten en begeleiding bieden bij uiteenlopende outsourcing- en migratietrajecten.

Neem contact met ons op

 

ICTRECHT Illustratie advies - Oker RGB

Aandachtspunten bij cloudiensten

Clouddiensten bieden verschillende voordelen ten opzichte van traditionele on premise oplossingen. Het gebruiksgemak, kostenaspecten en de flexibiliteit om de diensten op- en af te schalen zijn belangrijke redenen voor de implementatie in zoveel organisaties. Wel moeten zowel de afnemer als de leverancier rekening houden met een aantal specifieke risico’s. Denk hierbij aan de volgende aandachtspunten:

  1. Beschikbaarheid

De afnemer van een clouddienst heeft nauwelijks controle over de beschikbaarheid daarvan. Er zullen daarom contractuele afspraken gemaakt moeten worden om de beschikbaarheid te waarborgen, dit gebeurt in de SaaS-overeenkomst.

Zo zal het in de meeste gevallen wenselijk zijn om een exit-regeling te treffen. Hierin wordt vastgelegd wat er gebeurt met de clouddienst en met de data van de afnemer indien de partijen uit elkaar gaan. Gaat het om data of een dienst die essentieel is voor de afnemer? Dan is een ook een continuïteitsregeling noodzakelijk voor het geval dat de SaaS-leverancier failliet gaat. Ook indien u op slechte voet uit elkaar gaat, zijn er diverse methoden om conflicten op te lossen.

  1. Integriteit

Zowel de leverancier als de afnemer van een clouddienst kunnen fouten maken waardoor de integriteit van de opgeslagen data in gevaar komt. Indien er data verloren gaat, kan dat echter ingrijpende consequenties hebben. Duidelijke afspraken over back-ups, toegang tot/eigendom van de data - Wat mag de klant met data die “in de wolken” is opgeslagen? Hoe kan deze worden geëxporteerd? -  en de kwaliteit van de dienst kunnen helpen bij het waarborgen van de integriteit. Deze afspraken worden veelal vastgelegd in een Service Level Agreement (SLA).

  1. Vertrouwelijkheid

Indien er via een clouddienst (bedrijfs)gevoelige informatie wordt opgeslagen, is het van belang dat deze informatie niet zomaar toegankelijk is. Het is daarom essentieel om de dienst goed te beveiligen. Daarnaast moeten zowel de afnemer als de leverancier van een clouddienst rekening houden met de wet- en regelgeving over privacy (waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)). Via vrijwel iedere clouddienst worden immers persoonsgegevens opgeslagen of verwerkt.

Naast de hierboven beschreven algemene aandachtspunten kunnen er per branche ook specifieke risico’s bestaan, al dan niet ingegeven door wet- en regelgeving. Denk aan het gebruik van cloudoplossingen binnen de gezondheidszorg of in de overheidsbranche. De juristen van ICTRecht hebben ieder hun eigen specialisatie en kunnen uw organisatie ondersteunen op verschillende deelterreinen.

Lees meerLees minder

Zelf een SaaS-overeenkomst maken?

U kunt ervoor kiezen om zelf een SaaS-overeenkomst te maken. Hiervoor kunt u gebruik maken van onze generator. Aan de hand van het invullen van een vragenlijst, wordt een standaard SaaS-overeenkomst voor u gegenereerd.

Naar de documentenshop
''ICTRecht combineert deskundigheid met een pragmatische aanpak. Wij konden met het geleverde resultaat direct aan de slag."
 
- Ministerie van Buitenlandse Zaken

Meer informatie ontvangen?

Bel ons voor meer informatie op telefoonnummer: 020 663 1941 (voor ICTRecht Groningen: 050 209 3499). Een bericht achterlaten via het formulier kan ook: een van onze juridisch adviseurs neemt dan contact met je op.

Wanneer je een aanvraag bij ons doet, volgt altijd eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek: telefonisch, bij ons op kantoor of bij jou op locatie.

Laat je gegevens achter