Notice and takedown

Verspreidt u informatie op internet? Dan kunt u aansprakelijk gesteld worden of strafrechtelijk vervolgd worden (door het Openbaar Ministerie) voor die informatie.

Notice and takedown

Dit geldt óók als uw klanten of gebruikers de content geplaatst hebben. In sommige gevallen beschermt de wet u. Partijen die alleen communicatie doorgeven, zijn in principe nooit aansprakelijk. Partijen die informatie opslaan en doorgeven worden aansprakelijk als zij weten, of behoren te weten, dat die informatie onmiskenbaar tegen de wet is. Daarom is een goede notice and takedown-procedure van groot belang.

Niet alleen een ‘echte’ hoster valt onder deze regels, maar ook een chatbox, forum of een SaaS-dienstverlener. Ook een SaaS-dienstverlener biedt immers de dienst van het bewaren en doorgeven van informatie aan. Een clouddienstverlener kán daarmee aansprakelijk zijn voor informatie. Dit is het geval als hij weet van de onrechtmatige informatie maar niet tijdig ingrijpt.

Wettelijke eis

Een clouddienstverlener aansprakelijk stellen voor alles wat klanten online zetten zou veel te ver gaan en het aanbieden en ontwikkelen van clouddiensten sterk afschrikken. Omgekeerd is het echter ook niet wenselijk dat illegale zaken online blijven staan als de verantwoordelijke niet bereikbaar is. Daarom is de wettelijke eis ingevoerd dat een provider die daadwerkelijk weet van illegale informatie, deze moet weghalen of ontoegankelijk maken. Doet hij dat, dan is hij niet aansprakelijk voor de tijd dat het er stond. Laat hij het staan, dan kan hij zelf aangesproken worden voor de schade door die informatie.

Strafbare informatie?

Informatie kan op vele manieren tegen de wet zijn. Informatie kan strafbaar zijn, denk aan smaad, laster, kinderporno, of discriminerende teksten of afbeeldingen. Informatie kan ook op andere manieren de wet schenden, bijvoorbeeld omdat inbreuk op het auteursrecht gemaakt wordt of omdat er een contractuele geheimhouding wordt geschonden door publicatie.

De wet noemt dit onrechtmatigheid. Bij strafbare zaken kan de politie of het Openbaar Ministerie optreden; bij onrechtmatige zaken moet de benadeelde persoon zélf optreden. En om het nog wat lastiger te maken: wie slachtoffer is van een strafbaar feit (bijvoorbeeld smaad) mag ook zelf de dader aansprakelijk stellen, omdat zulke strafbare feiten óók onrechtmatig zijn.

Wat is een notice and takedown-procedure?

Met een notice en takedown-procedure heeft u een efficiënt middel om klachten van derden af te handelen en daarmee uw eigen aansprakelijkheid te beperken. Zo’n procedure omvat meestal de volgende stappen:

Stap 1: Ontvangst van een klacht

Stel hiervoor een speciaal e-mailadres of abuse-formulier beschikbaar op uw website. De klacht moet voldoende informatie bevatten om haar in behandeling te kunnen nemen. Bij een abuse-formulier is dit af te dwingen door duidelijke velden daarvoor verplicht te stellen.

  • Notice and takedown (abuse) formulier nodig? Maak gratis een notice-and-takedownformulier met onze generator.

Stap 2: Eerste afhandeling van de klacht

Gaat het werkelijk om iets onrechtmatigs? Gaat het om informatie die bij uw eigen klant online staat? En is de klager bevoegd om hierover te klagen? Zo kan alleen de persoon die besmaad wordt, daarover klagen. Een derde mag dat niet, hoe evident de smaad misschien ook is.

Stap 3: Overleg met de klant

Overleg is niet verplicht, maar wel aan te raden. De klant kan bewijs aanleveren dat de klacht onterecht is, of dat de klager niet bevoegd is te klagen. Informeer de klager als u met de klant gaat overleggen, zodat deze weet dat een reactie even kan duren.

Stap 4: Afhandeling van de klacht

Op basis van de klacht en eventueel overleg met de klant moet u een besluit nemen: weghalen van de informatie, of juist laten staan. Hierbij geldt als criterium dat informatie weg moet als deze “onmiskenbaar” tegen de wet is (zie volgende sectie). Koppel terug aan klant én klager wat u gaat doen. Geef klachten prioriteit en handel ze zo snel af als redelijkerwijs mogelijk is. Wij denken dan aan 48 uur tot maximaal een week.

Stap 5: Archiveren van de klacht

Bewaar alle communicatie met betrekking tot het geschil zorgvuldig, zodat deze op een later moment snel en gemakkelijk beschikbaar is.

Notice and takedown-advies van ICTRecht

Goed omgaan met klachten over onrechtmatige inhoud is voor internetbedrijven van het grootste belang. In de praktijk blijken supportmedewerkers niet altijd te weten wat er wel en niet verplicht is. Dit kan uw reputatie aantasten (als er te snel weggehaald wordt) of leiden tot schadeclaims (als er niet op tijd wordt ingegrepen).

ICTRecht kan u snel en deskundig van een advies voorzien als u een klacht ontvangt waarbij u twijfelt over de te nemen stappen. U krijgt geen juridische algemeenheden maar een duidelijk “weghalen” of “laten staan” plus een concepttekst die naar de klager kan.

Ook kunnen wij voor u zowel de externe als de interne NTD-procedure schrijven en uw supportmensen trainen hoe zij moeten omgaan met de verschillende verzoeken.

Advies goud@2x

Factsheet ‘Notice and takedown’

Meer weten over dit onderwerp?

Lees meer

advies-big

Meer informatie ontvangen?

Bel ons voor meer informatie op telefoonnummer: 020 663 1941 (voor ICTRecht Groningen: 050 209 3499). Een bericht achterlaten via het formulier kan ook: een van onze juridisch adviseurs neemt dan contact met u op.

Wanneer u een aanvraag bij ons doet, volgt altijd eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek: telefonisch, bij ons op kantoor of bij u op locatie.

Laat uw gegevens achter