Home / Nieuws & Blogs / Buitenlandse webwinkel voor de Nederlandse rechter slepen?

Buitenlandse webwinkel voor de Nederlandse rechter slepen?

| 10 oktober 2012

Via Twitter werden wij op een interessante uitspraak van het Europese Hof van Justitie gewezen. Begin september oordeelde het Hof dat een consument een buitenlandse ondernemer voor een nationale rechter mag slepen. Uiteraard zijn hier voorwaarden aan gesteld. Geen vernieuwende uitspraak, maar wel interessant om een boeiende vraag te bespreken. Mag een Nederlandse consument een buitenlandse webwinkel voor de Nederlandse rechter slepen?

Het internet trekt zich weinig aan van landsgrenzen, het is een wereldwijd fenomeen. Een Nederlandse webshop is net zo gemakkelijk te vinden als een Duitse webshop. Praktisch gezien kunnen er echter bezwaren zijn om in een Duitse webshop te bestellen. Hoge leveringskosten, Duitse taal en Duitse betaalmogelijkheden. Mochten deze bezwaren overkomelijk zijn kunnen zich nieuwe problemen voordoen. Wat als er een geschil ontstaat tussen de consument en de Duitse webwinkelier, welke rechter moet zich hierover buigen?

Uiteraard, en gelukkig, zijn hier regels voor opgesteld. Deze regels bepalen dat een conflict tussen een consument en verkoper beslecht kan worden door het recht van het land van de consument op voorwaarde dat:

a) de verkoper zijn commerciële of beroepsactiviteiten ontplooit in het land waar de consument woonplaats heeft, of

b) dergelijke activiteiten met ongeacht welke middelen richt op dat land of op verscheidene landen, met inbegrip van dat land,

en de overeenkomst onder die activiteiten valt.”

Toegesneden op de Twittervraag: op het moment dat een Duitse webwinkel artikelen verkoopt in Nederland en de webwinkel zich richt op Nederland, valt de webwinkel onder Nederlands recht. Hieruit vloeit voort dat een consument de Duitse webwinkel voor een Nederlandse rechter kan slepen.

Dit klinkt makkelijker dan dat het is. Wanneer richt de webwinkel zich op Nederland? Gelukkig heeft het Europese Hof zich eerder over deze vraag gebogen. Om te beoordelen of een webwinkel zich op het land van de consument richt moet er gekeken worden naar:

“elke duidelijke uitdrukking van de wil om de consumenten in deze lidstaat als klanten te winnen.”

Dat kunnen er nogal wat zijn. Alleen de optie om de Duitse webwinkel in de Nederlandse taal te bekijken is niet voldoende. Anders wordt het als de webwinkel in de Nederlandse taal te bekijken is, in Nederland levert en een Nederlandse betaalmethode zoals iDeal aanbiedt. Hiermee laat de webwinkel duidelijk zien klanten te willen winnen in Nederland. Dus is het Nederlandse recht van toepassing met alle gevolgen van dien.

Let op, andersom geldt dit natuurlijk ook. Als Nederlandse webwinkel kun je de Duitse markt betreden. Vanuit commercieel oogpunt gezien een interessante markt met 80 miljoen inwoners. Maar daarbij moet je rekening houden met de Duitse wet!