Home / Nieuws & Blogs / Corona-app: de randvoorwaarden

Corona-app: de randvoorwaarden

| 17 april 2020

Er wordt hard meegedacht over de corona-apps die de overheid wil lanceren om contactmomenten te registreren en de verspreiding van corona in kaart te brengen. Bedrijven konden afgelopen paasweekend ideeën aandragen bij de het Kabinet. Dit weekend wordt er een online evenement georganiseerd voor de beoordeling van de ingezonden corona-apps. Volgende week moet bekend worden hoe de apps eruit komen te zien. Ook de Europese Commissie draagt haar steentje bij met een toolbox vol privacybeschermende randvoorwaarden voor apps tegen corona.

Nationale ideeënbox

Niet alleen dragen bedrijven ideeën aan voor de ontwikkeling van de apps, ook spelen zij een belangrijke rol bij het testen en verbeteren van de apps. Ondanks de haastige spoed van het Kabinet worden er verschillende uitgangspunten benoemt waaraan dergelijke apps moeten volden. Kort gezegd; de corona-apps moeten tijdelijk, transparant, volledig anoniem, vrijwillig, gebruiksvriendelijk zijn, zonder commerciële bijbedoelingen en onder regie staan van onafhankelijke deskundigen. In onze vorige blog over de corona-app lees je welke privacywaarborgen wij belangrijk vinden. 

Toolbox Europese Commissie

Niet alleen op nationaal niveau wordt er gewerkt aan apps ter bestrijding van het coronavirus. De Europese Commissie kondigde vorige week al aan een algemene toolbox te publiceren. De nu gepubliceerde toolbox bevat aanbevelingen voor mobiele apps ter bestrijding van het coronavirus. De Europese Commissie benadrukt dat het gebruik van de corona-apps altijd vrijwillig moet zijn. Verder stelt de Europese Commissie in de gepubliceerde toolbox dat er geen locatiegegevens gebruikt mogen worden, dat de identiteit van de gebruikers niet herleidbaar mag zijn en dat de apps niet langer gebruikt mogen worden wanneer de coronacrisis voorbij is. Hier lijkt de Europese Commissie in te haken op twee belangrijke privacywaarborgen: het noodzakelijkheidsvereiste en doelbinding. Ook moeten alle apps goedgekeurd worden door volksgezondheidsautoriteiten en moeten lidstaten garanderen dat de apps aan de privacyregels van de EU voldoen. Het waarborgen van deze beginselen is noodzakelijk voor de doeltreffendheid van de op de gegevens gebaseerde maatregelen ter bestrijding van het coronavirus.

Initiatieven

Veel partijen steken hun handen uit de mouw om mee te denken aan een oplossing. Apple en Google bundelen hun krachten om een technologie te ontwikkelen welke door middel van een bluetoothsignaal kan bijhouden of je te dicht in de buurt bent geweest van een besmet persoon en gevaar loopt. De technologie van Apple en Google zou vanaf medio mei door overheden in eigen apps gebruikt kunnen worden. Apple en Google stellen hun technologie alleen beschikbaar aan gezondheidsorganisaties en niet aan advertentiebedrijven.

Is een app dé oplossing?

Er moet worden nagedacht over de nut en noodzaak van een app voordat deze ingezet kan worden tegen de verspreiding van het coronavirus. Daarnaast zou een app het coronavirus kunnen bestrijden en daarnaast voldoen aan de strenge privacy-eisen? Een groep van 60 wetenschappers stuurde een brief aan het Kabinet waarin zij waarschuwen voor ‘techno-solutionisme’. De overtuiging dat voor elk probleem de technologie een oplossing kan bieden. Om bij te dragen aan de bestrijding van het coronavirus moet de app goed doordacht en getest zijn, zodat alle kinderziektes eruit zijn. Zou een app het coronavirus kunnen bestrijden en daarnaast voldoen aan de strenge privacy-eisen? Niet alleen moet de app voldoen aan privacy en technische eisen, maar de app moet ook maatschappelijk breed gedragen worden en transparant zijn om effectief te zijn in de strijd tegen corona.