Home / Nieuws & Blogs / Extra informatie over aanpak handhaving online kansspelen

Extra informatie over aanpak handhaving online kansspelen

| 26 februari 2014

In afwachting op de wijziging van de Wet op de kansspelen, heeft de Kansspelautoriteit nog meer informatie gepubliceerd over haar aanpak van handhaving online kansspelen. Dit wetsvoorstel tot wijziging vormt de tweede fase in het proces van modernisering van het kansspelbeleid, dat tot doel heeft het voorkomen van kansspelverslaving, het beschermen van de consument en het tegengaan van illegaliteit en criminaliteit.

De Kansspelautoriteit (KSA) heeft als taak illegale kansspelen aan te pakken en de Wet op de kansspelen te handhaven. In principe is de handhaving door de KSA bestuursrechtelijk. Strafrechtelijke handhaving van kansspelen is het uiterste redmiddel van de KSA.
In juni 2012 heeft de Kansspelautoriteit prioriteringscriteria opgesteld, omdat zij niet tegelijkertijd alle illegale kansspelwebsites aan kan pakken. De focus van de Kansspelautoriteit ligt op een aanbieder/website:

- waarvan de website, waarop het kansspel gespeeld wordt, eindigt op .nl en/of;
- waarvan de kansspelwebsite in de Nederlandse taal te raadplegen is, en/of;
- die reclame maakt via radio, televisie of in geprinte media gericht op de Nederlandse markt.

De websites die aan alle criteria voldoen worden als eerste aangepakt. Dit wil niet zeggen dat websites die aan geen van deze criteria voldoen vrijuit gaan. Zo heeft de KSA eind 2013 een boete van 150.000 euro opgelegd aan Casino.com.

Onder de nieuwe wet heeft de Kansspelautoriteit ruimere handhavingsbevoegdheden. Zo krijgt zij een nieuw instrument om (bestuursrechtelijk) te handhaven, namelijk de bindende aanwijzing (artikel 34n). Als de KSA van mening is dat een aanbieder van een online kansspel niet voldoet aan de voorwaarden die de vergunning met zich brengt, dan kan zij zo’n bindende aanwijzing geven. Een overtreding hoeft hierbij nog niet te zijn gemaakt, dit middel is meer een brug naar het concrete ingrijpen. Er moet alleen wel een serieus risico zijn op het gebied van het kansspelbeleid voordat de KSA een bindende aanwijzing zal geven.

Met dit instrument wordt een buitengewoon vrije bevoegdheid aan de kansspelautoriteit toegekend. Als het voorgestelde artikel 34n er namelijk komt, dan is het de eerste keer dat een Nederlandse wet een grondslag biedt om providers ertoe te verplichten een website en/of het internetverkeer te blokkeren. Ja, wat de gevolgen daarvan kunnen zijn….