Home / Nieuws & Blogs / Online verkopen aan consumenten: aandachtspunten

Online verkopen aan consumenten: aandachtspunten

| 15 april 2020

Winkelen in een fysieke winkel gaat op dit moment helaas niet of volgens de richtlijnen van het RIVM. Daarom zijn we met z’n allen massaal online aan het shoppen. Wanneer een consument online iets koopt, geniet deze extra bescherming. Ook in deze hectische tijd. Eerder schreven wij al een blog over de consumentenwetgeving, in deze blog frissen wij uw geheugen graag even op.

Informatieverplichting

Online winkelen is natuurlijk anders dan winkelen in een fysieke winkel. Consumenten moeten daarom vooraf goed geïnformeerd worden over onder andere het (digitale) product zelf, maar ook over het bedrijf achter de webshop. Het is van belang dat consumenten weten bij wie zij hun producten kopen. Verder moet het duidelijk zijn hoe de consument een bestelling kan plaatsen, hoe de verzending precies werkt en hoe hij het product eventueel kan retourneren. Wanneer er verkeerde informatie wordt verschaft kan er sprake zijn van een oneerlijke handelspraktijk.

Voorbeeld: een webshop belooft dat de levertijd altijd maximaal 24 uur is, maar kan dit niet waar maken. De consument ontvangt het product pas na een week. Wanneer de consument op basis van de korte levertijd voor die specifieke webshop heeft gekozen, is er sprake van een oneerlijke handelspraktijk.

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van webshops bevatten de rechten en plichten van zowel de verkoper als de klant. Het is belangrijk dat de voorwaarden zijn toegespitst op de producten of diensten die u levert aan consumenten of aan zakelijke klanten. Algemene voorwaarden voor consumenten mogen geen onredelijk bezwarende bepalingen bevatten. Deze bepalingen staan in de wet beschreven in de zogeheten zwarte en grijze lijst. Wanneer een bepaling in de zwarte lijst staat, is deze altijd onredelijk bezwarend. Van de bepalingen die in de grijze lijst staan, wordt vermoed dat ze onredelijk bezwarend zijn.

Let op, algemene voorwaarden zijn snel van toepassing, maar moeten wel op de juiste manier ter hand worden gesteld. Lees hier op welke manier dat is.

Herroepingsrecht

Een consument die online iets bestelt, kan zich niet op eenzelfde manier laten informeren en kan het product niet zo beoordelen als in een fysieke winkel. Daarom heeft de consument een recht van ontbinding van 14 dagen, uitzonderingen daargelaten. Dit recht, beter bekend als het herroepingsrecht, geldt zelfs na verwijdering van de beschermfolie van een matras. De informatie over dit recht moet op een duidelijke plek op de website vindbaar zijn. Vergeet u een deel van de informatie, of is de informatie wettelijk onjuist, dan krijgt de consument een retourtermijn van 12 maanden en kan hij of zij nooit gehouden worden de waardevermindering te vergoeden. Het is dus belangrijk de informatie op orde te hebben. Lees hier meer informatie over het herroepingsrecht.

Verwerking persoonsgegevens

Een webshop kan een bestelling niet versturen zonder dat deze beschikt over bepaalde informatie van de consument, denk bijvoorbeeld aan de adresgegevens. Er zal sprake zijn van de verwerking van persoonsgegevens, waardoor de AVG van toepassing is. Dit houdt in dat de webshop enkel de persoonsgegevens mag verwerken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de (koop)overeenkomst, tenzij de consument hier toestemming voor heeft gegeven.

De webshop dient in een privacyverklaring onder andere te omschrijven welke persoonsgegevens er verwerkt worden, voor welke doeleinden en op basis van welke grondslag dit gebeurt. Wanneer er op de website gebruik wordt gemaakt van cookies, moet de consument hier ook over worden geïnformeerd.

Nieuwsbrief

Voor het versturen van de digitale nieuwsbrief is er uitdrukkelijke toestemming van de ontvanger nodig. Een uitzondering hierop is het versturen van nieuwsbrieven aan consumenten die een product of dienst in de webshop hebben gekocht. Om gebruik te maken van deze uitzondering moet de webshop zich wel aan het volgende houden:

  • De nieuwsbrief mag alleen producten/diensten bevatten die soortgelijk zijn aan wat de consument heeft gekocht;
  • De consument moet op de hoogte zijn gebracht dat hij na aankoop een nieuwsbrief gaat ontvangen; en
  • De consument moet voordat hij de aankoop heeft afgerond de mogelijkheid hebben gehad om zich te verzetten tegen het ontvangen van de nieuwsbrief.

Dit kan bijvoorbeeld door in een bestelproces van een webshop een vooraf aangevinkt vakje toe te voegen, welke de betrokkene kan uitvinken.

Wilt u zeker weten dat uw webshop aan alle vereisten voldoet? Neem dan contact met ons op.