KPI Reporting:
Hoe effectief is uw  managementsysteem? 

ICTRecht kan u helpen om structureel de effectiviteit van uw managementsysteem te meten en monitoren. 

Neem contact op

Waarom is het belangrijk de prestaties van uw managementsysteem te meten met KPI's? 

Door periodiek de prestaties van uw managementsysteem te meten, monitoren, analyseren en evalueren:

 • kunt u aantoonbaar maken dat technische/organisatorische maatregelen effectief geïmplementeerd en functioneel zijn;
 • kunt u aantoonbaar maken dat de organisatie voldoet aan gemaakte  (klant/leveranciers)afspraken;
 • kan aantoonbaar gemaakt worden dat bovenliggende gestelde managementsysteemdoelstellingen worden gerealiseerd;
 • krijgt u tijdig informatie om bij te sturen op tegenvallende resultaten;
 • kunt u op basis van uitgevoerde verbeteracties een PDCA (Plan-Do-Care-Act) cyclus laten zien.
ICTJ_02.2

Waar moeten KPI's voor een managementsysteem aan voldoen?

Naast het periodiek uitvoeren van interne audits en management reviews, wordt vanuit verschillende ISO normeringen of daarop gebaseerde standaarden (bijv. ISO 9001, 27001, 13485, NEN 7510) vereist om de effectiviteit van de implementatie van het managementsysteem te meten. Er wordt van de organisatie verwacht dat er (kritische) prestatie-indicatoren (KPI’s) zijn geformuleerd, die met regelmaat worden gemeten tegen gestelde targets.

Voor iedere KPI dient het volgende ingeregeld te zijn:

 • er dient een verantwoordelijk eigenaar te zijn vastgesteld;
 • het dient duidelijk te zijn op welke wijze valide resultaten gerapporteerd kunnen worden;
 • er dient te worden vastgelegd wat de resultaten zijn, en deze moeten worden  voorzien van een onderbouwde analyse;
 • er dient geëvalueerd te worden welke vervolgstappen er genomen moeten worden op het moment dat er ondermaats gescoord wordt op een KPI.

Hoe kan ICTRecht u helpen de prestaties van uw managementsysteem meetbaar te maken?

Wij kunnen als sparringpartner fungeren om u en overige stakeholders te helpen in wat uw organisatie op dit moment nodig heeft op het gebied van KPI Reporting. Denk aan:

 • het identificeren van de doelstellingen van uw managementsysteem, de belangrijkste processen en maatregelen;
  • het onderzoeken op welke wijze de belangrijkste processen en maatregelen het beste meetbaar gemaakt kunnen worden, 
  • het afstemming van de beoogde indicatoren, targets en verantwoordelijke eigenaren.
 • het opzetten van een rapportagestructuur en bijbehorende werkafspraken;
 • het analyseren van de resultaten en doen van aanbevelingen tot bijsturing.

Uiteraard kunnen wij ook op periodieke basis de rapportage van A-Z begeleiden.

Neem contact op

ICTRECHT Illustratie advies - Oker RGB

Referenties

Tal van organisaties vertrouwen al op onze uitgebreide expertise op het gebied van informatiebeveiliging. Hieronder een greep uit de lijst. 
 

Wilt u hulp bij KPI Reporting of een andere managementsysteem-gerelateerde uitdaging?

Laat een bericht achter via het formulier: een van onze security specialisten neemt dan vrijblijvend contact met u op. Liever even bellen? Dat kan via telefoonnummer: 020 663 1941.

Wanneer u een aanvraag bij ons doet, volgt altijd eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek: telefonisch, bij ons op kantoor of bij u op locatie.

Laat uw gegevens achter