Referenties

ICTRecht bedient een gevarieerd klantenaanbod, van startende zelfstandigen tot gevestigde onderneming. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem vrijblijvend contact op met ICTRecht.

Meer informatie

Meer informatie ontvangen?

Bel ons voor meer informatie op telefoonnummer: 020 663 1941 (voor ICTRecht Groningen: 050 209 3499). Een bericht achterlaten via het formulier kan ook: een van onze juridisch adviseurs neemt dan contact met u op.

Wanneer u een aanvraag bij ons doet, volgt altijd eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek: telefonisch, bij ons op kantoor of bij u op locatie.

 

Laat uw gegevens achter