Jasper Jansbeken

Legal Counsel

Jasper Jansbeken werkt als Legal Counsel binnen het detacheringsteam. In de functie van in-house ICT-jurist stelt hij onder andere ICT-contracten op en neemt hij deel aan contractonderhandelingen. Daarnaast adviseert hij opdrachtgevers over complexe juridische vraagstukken. Aanvullend valt ook het afhandelen van privacyvraagstukken binnen zijn expertise, waardoor hij veelzijdig inzetbaar is.

Door zijn werkzaamheden bij verschillende opdrachtgevers heeft hij ook ervaring opgedaan op het gebied van IT-security en de elektronische handtekening. Naast deze juridische werkzaamheden werkt hij mee aan het verbeteren van processen binnen ICTRecht Detachering. Zo begeleidt Jasper startende Legal Counsels, geeft hij trainingen en evalueert hij opdrachten met opdrachtgevers.

Contact
Jasper Jansbeken

Over ICTRecht Detachering

ICTRecht Detachering biedt inhouse ondersteuning om tijdelijk - of voor een langere periode - organisaties te versterken op het gebied van ICT, privacy en recht. ICTRecht Detachering vult organisaties aan met deskundige juristen die praktisch advies geven. Zo heeft u altijd de juiste kennis bínnen uw organisatie.

Leer ons kennen

ICTJ_01.2