Merel van ’t Hof

Juridisch adviseur

Merel van ’t Hof is juridisch adviseur binnen onze detacheringstak. Merel adviseert opdrachtgevers in deze rol over uiteenlopende privacyvraagstukken.

Aan de Universiteit Utrecht heeft zij de bachelor Rechtsgeleerdheid en daarna de master ICT, internetrecht en Intellectueel Eigendom aan de Vrije Universiteit gevolgd. Ze heeft diverse stages gelopen in zowel de advocatuur als in de juridische advieswereld; altijd met het accent op privacy en IT.

Contact

Over ICTRecht Detachering

ICTRecht Detachering biedt inhouse ondersteuning om tijdelijk - of voor een langere periode - organisaties te versterken op het gebied van ICT, privacy en recht. ICTRecht Detachering vult organisaties aan met deskundige juristen die praktisch advies geven. Zo heeft u altijd de juiste kennis bínnen uw organisatie.

Leer ons kennen

Advies goud@2x