Home / Nieuws & Blogs / 21 januari: Trainingsdag IT-contracten en actualiteiten voor de advocatuur (6 PO)

21 januari: Trainingsdag IT-contracten en actualiteiten voor de advocatuur (6 PO)

7 januari 2014

Relevante rechtspraak, wetgeving en andere juridische ontwikkelingen van het afgelopen half jaar, in duidelijke taal becommentarieerd door de experts van ICTRecht. Speciale aandacht ook voor het opstellen en interpreteren van IT-contracten. Hoe schrijft u heldere en juridisch houdbare contracten, wat zegt de rechtspraak over IT-contractsuitleg en waar moet u nog meer aan denken? Dit alles geïllustreerd met vele voorbeelden uit de rechtspraak en de praktijk van ICTRecht.

Module 1: Recente rechtspraak rond IT Contracten

In deze eerste module lopen we door de Nederlandse jurisprudentie van het afgelopen half jaar, alsook relevante uitspraken van het Europese Hof van Justitie. De selectie is primair gericht op relevantie voor de contractspraktijk. Per uitspraak bespreken we de feiten, rechtsregels en belangrijkste implicaties in de rechtspraktijk.

Module 2: Praktijkontwikkelingen en aandachtspunten

De contractspraktijk wordt niet alleen gevormd door rechtspraak.  In deze tweede module kijken we dan ook naar andere praktijkontwikkelingen, van markttrends tot nieuwe wetgeving die van invloed is op IT-contracten. Speciale aandacht gaat uit naar de cloud en security. Hoe moet u omgaan met dienstverlening via de cloud? Wat brengen beveiligingsonderzoeken en –problemen met zich mee voor uw juridische praktijk?

Module 3: Werken met modellen en generatoren

Wie schrijft er nog contracten startend vanaf een volledig blanco vel papier? Werken met modellen is de enige werkbare manier om snel en kosteneffectief tot een goed contract te komen. Zeker in de IT-praktijk, waar de klant al snel verwacht dat u alles ‘op de plank’ heeft liggen. In deze module lopen we langs enkele best practices om modellen te beheren en de juiste keuzes te maken. Ook demonstreren we u het gebruik van onze documentgeneratoren.

Module 4: De nieuwe consumentenwetgeving

De Europese Richtlijn 2011/83/EU leidt tot een groot aantal veranderingen op het gebied van consumentenrecht. Deze Richtlijn heeft als doel het consumentenrecht te harmoniseren, zowel online (via internet of mobiel) als offline. Het betreft naast verkoop van producten ook kredietverlening en andere financiële diensten.

Belangrijkste doel van de Richtlijn is de consument beter beschermen. Daartoe krijgt de winkelier vele informatieplichten opgelegd. Meest in het  oog springend is de plicht om bestelknoppen te voorzien van “niet mis te verstane” waarschuwingen dat er moet worden betaald, op straffe van vernietigbaarheid van de overeenkomst.

In deze module bespreken wij de belangrijkste wetswijzigingen en hun impact op de praktijk. De tekst van de nieuwe wetsartikelen vindt u verderop in deze syllabus.

Module 5: De nieuwe Privacyverordening

De Europese privacyregels gaan op de schop, zo kondigde de Europese Commissie in januari 2012 aan. De Wet bescherming persoonsgegevens en haar Europese tegenhangers zijn gebaseerd op een Richtlijn uit 1995. De voorgestelde Verordening moet één regime voor privacybescherming in heel Europa brengen. Vanwege alle technische ontwikkelingen rond advertentieprofielen, cookies en Big Data zal deze Europese wet nogal wat met zich meebrengen.

De Verordening is erg controversieel. Waar de een deze veel te ver vindt gaan, noemt de ander de tekst veel te soft en vol met loopholes. De politieke discussie is zo ver opgelaaid dat het voorstel nu waarschijnlijk moet wachten tot na de verkiezingen in het Europese Parlement komende zomer.

In deze module bespreken wij de structuur en aanpak van de concept-Verordening. De tekst van dit concept vindt u verderop in deze syllabus, samen met een artikel van de trainer over deze Verordening.

Module 6: Recente rechtspraak en overige ontwikkelingen

In deze laatste module behandelen we overige rechtspraak en andere voor de IT-praktijk belangwekkende ontwikkelingen. Ook is er ruimte voor uw eigen cases en vragen die nog niet eerder aan bod konden komen.

Lees meer en schrijf u in!