Home / Nieuws & Blogs / Akkoord van de ministerraad, wetsvoorstel online kansspelen ligt nu bij de Raad van State

Akkoord van de ministerraad, wetsvoorstel online kansspelen ligt nu bij de Raad van State

| 20 februari 2014

Afgelopen vrijdag, 14 februari 2014, heeft de ministerraad positief beslist over het wetsvoorstel online kansspelen. Dit wetsvoorstel was op 22 mei 2013 ingediend. Het wetsvoorstel is nu voor advies naar de Raad van State gestuurd, waarna het nog door de Tweede Kamer moet worden goedgekeurd. Als het goed is, zullen aanbieders van online kansspelen dan vanaf 1 januari 2015 een vergunning kunnen krijgen voor hun online spel. 

Het wetsvoorstel introduceert maatregelen om kansspelverslaving te voorkomen, consumenten te beschermen en fraude en overige criminaliteit tegen te gaan. Ook wordt de positie van de Kansspelautoriteit versterkt om illegaal aanbod tegen te gaan. De verwachting is dat het wetsvoorstel voor het zomerreces bij de Tweede Kamer zal worden ingediend.

Op 22 mei 2013, de dag dat het wetsvoorstel was ingediend, plaatste mijn collega een blog hierover met informatie over online kansspelen.Vorige zomer werd het wetsvoorstel dus ingediend. Belangrijke elementen uit het concept wetsvoorstel zijn door de ministerraad gehandhaafd.

Nog een kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

 • Aanbieders moeten bijdragen aan verslavingsfonds dat is opgericht om gokverslavingen te voorkomen;
 • Er rust een zorgplicht op de aanbieder om spelers te helpen in het onder controle houden van hun speelgedrag, denk aan:
  -Speler tijdens het spel wijzen op zijn spelgedrag middels tijdsklok, inzet, verlies in beeld brengen;
  -Het matigen of zelfs uitsluiten van spelers bij risicovol gedrag;
  -Uitsluiten van probleemspelers door middel van een centraal register;
  -Informatie verstrekking door de aanbieder aan spelers over de gevaren van kansspelverslaving.
 • Aanbieders dienen 20% kansspelbelasting te gaan betalen over het bruto spelresultaat;
 • Spelers die spelen bij een aanbieder zonder een vergunning betalen 29% kansspelbelasting;
 • De aanvraag van een vergunning wordt geschat op een bedrag tussen de 35000 en 50000 euro;
 • Er komt een register risicospelers welke zal worden beheerd door de Kansspelautoriteit;
 • Er is geen limiet op het aantal vergunningen.

Volgens de voorgenomen planning kunnen aanvragen voor vergunningen voor online kansspelen ergens in de tweede helft van 2015 worden ingediend. De vergunningen zullen tegelijkertijd worden uitgegeven, zodat marktpartijen gelijktijdig de markt kunnen betreden.