Home / Nieuws & Blogs / And the winner is.. Facebook!

And the winner is.. Facebook!

| 8 maart 2012

Facebook heeft de Big Brother Award 2011 gewonnen. Een meer dan twijfelachtige eer die toekomt aan het bedrijf dat in het afgelopen jaar de grootste privacyblunders heeft begaan.

De Stichting Bits of Freedom komt op voor vrijheid en privacy op internet. Elk jaar houdt Bits of Freedom de Big Brother Awards. De uitreiking vraagt op een vrolijke manier aandacht voor privacymissers en geeft een overzicht van de toestand van dit grondrecht in 2011. Kers op de taart zijn de prijzen die elk jaar gaan naar een persoon, een bedrijf en een overheid die het afgelopen jaar bij uitstek inbreuken hebben gemaakt op `onze` privacy.

Dit jaar heeft Bits of Freedom haar prijsuitreiking voor de achtste keer gehouden. Minister Schippers, de KLPD, en – hoe kon het ook anders – Facebook zijn in de prijzen gevallen.

Facebook werd genomineerd en verkozen omdat het social media bedrijf ondanks een reeks privacymissers naar de beurs is gegaan met de persoonsgegevens van gebruikers. In het juryrapport dat op de site Bigbrotherawards.nl beschikbaar is gesteld, worden de grootste blunders van Facebook beschreven:

  1. Facebook heeft toegegeven de internetactiviteit van haar gebruikers bij te houden, ook wanneer deze zich buiten Facebook.com bevinden. Bovendien bleek het bedrijf gegevens van niet-Facebook-gebruikers te verzamelen.
  2. Facebook beloofde dat het de persoonlijke gegevens van haar gebruikers niet deelt met adverteerders, maar doet dat wel degelijk. Daarnaast krijgen apps toegang tot bijna alle persoonlijke data van gebruikers.
  3. Facebook vertelde gebruikers dat zij toegang tot hun informatie konden beperken, bijvoorbeeld tot hun vrienden. Niettemin werd die data dan ook gedeeld met de apps van die vrienden.
  4. Facebook is begonnen een Real Name Policy af te dwingen. Alleen onder een zogenaamde ‘echte naam’ mag men een account gebruiken. Iedereen die een artiestennaam heeft of een alias, moet er rekening mee houden dat zijn of haar gehele account opgeheven wordt. Dat terwijl er veel situaties denkbaar zijn waarin het gebruik van een alias nodige bescherming biedt, bijvoorbeeld voor bloggers in weinig democratische regimes.
  5. Sinds 2011 bouwt Facebook in Europa een databank met gezichtsgegevens van gebruikers via de tags die aan foto’s worden toegevoegd. Gebruikers is daarvoor nooit om toestemming gevraagd, noch konden ze eenmaal opgeslagen gegevens laten verwijderen. Pas op last van de Ierse Data Protection Commissioner (DPC) pastte Facebook dit enigszins aan.

Nu het bedrijf naar de beurs gaat en alle aandeelhouders nadien winst uit hun investering willen halen, zal het pas echt werk maken van het uitbaten van onze persoonlijke data.

De jury wilde met de nominatie voor Facebook ook onderstrepen dat wijzelf niet vrij van blaam zijn, aangezien we hartelijk meewerken aan onze eigen privacyschendingen.

Het gemak waarmee we dit alles tolereren, vond Bits of Freedom in 2007 al dusdanig schrikbarend dat ze haar Big Brother Award dat jaar uitreikte aan `U`, de Actieve Internetter.

En ja, dat ben ik ook vrees ik.