Home / Nieuws & Blogs / Argh, mijn gebruikers zijn irritant, wat nu? #startuprecht

Argh, mijn gebruikers zijn irritant, wat nu? #startuprecht

| 7 augustus 2014

Hoe moet je omgaan met gebruikers bij je dienst en welke juridische opties heb je bij wangedrag?

Veel startups ontwikkelen diensten waarbij gebruikers zelf dingen kunnen uploaden of publiceren. Dat heeft alleen één nadeel: dan gaan mensen dingen uploaden of publiceren waar anderen over gaan klagen. Of gebruikers gaan dingen uithalen waar de software niet vrolijk van wordt. Wat kun je daar nu aan doen als beheerder?

Als je een dienst aanbiedt op internet, dan is dat jouw dienst en jouw server. Jij bepaalt de huisregels, net zoals een cafébaas die in zijn lokaal bepaalt. Bij internetdiensten heten die vaak gebruiksvoorwaarden, terms of service of EULA (End User License Agreement). Maar hoe je ze ook noemt: zorg dat je ze hebt en maak erin duidelijk wat er wel en niet mag.

Sommige gebruiksvoorwaarden komen neer op “wij mogen alles en zonder enige mededeling kan alles anders zijn”. Dát gaat net even wat te ver. Gebruiksvoorwaarden moeten net als spelregels wel duidelijk zijn. Je mag ze eenzijdig maken maar houd ook rekening met redelijke wensen en belangen van je gebruikers. Al is het maar om ze niet weg te jagen. Je mag mensen verbannen als ze de regels overtreden. Heb je ergens geen regels over, dan wordt het lastiger. Je moet dan betogen dat het echt onredelijk is om deze persoon nog te moeten behouden.

Belangrijk om te regelen zijn de grenzen over wat er wel en niet mag. Mogen teksten grove taal gebruiken? Hoe expliciet mogen foto’s zijn? Hanteer je fair use of een harde grens bij het aantal aanroepen? Zijn bots keihard verboden of pas als anderen gaan klagen? Ook nuttig is vastleggen wanneer je onderhoud mag doen, hoe men bij de data kan en tot hoe ver je aansprakelijkheid beperkt is.

Specifiek voor het uploaden van andermans materiaal heb je een probleem met auteursrecht. Dit kun je gedeeltelijk ondervangen met je gebruiksvoorwaarden. Hierin bepaal je dat mensen moeten garanderen zelf de rechten te hebben, plus dat ze jou vrijwaren van claims. Of je daar in de praktijk veel aan hebt, is de vraag: als je mensen alleen kent via een e-mailadres dan houdt het snel op bij een geschonden garantie. Om schade te verhalen moet je mensen wel kunnen vinden. Wij komen later terug op deze vorm van aansprakelijkheid.

Je kunt gebruiksvoorwaarden maken met onze generator, maar je kunt ze ook zelf schrijven. Gewone taal is vaak wel zo prettig: dan snappen mensen meteen wat ze wel en niet mogen. Neem wel één specifiek beding op: “Het beheer mag deze voorwaarden wijzigen. Wij zullen dit dertig dagen van tevoren aankondigen. U dient dan op te zeggen anders stemt u in met de wijzigingen”. Daarmee heb je in ieder geval een grond om je voorwaarden aan te vullen of te herzien.

training-ictrecht-zaal-60x60 Meer weten? Kom naar de gratis startupdag bij ICTRecht op 2 juni in Amsterdam!
Ben je ICT-starter? Tijdens de gratis startupdag informeren we je een middag lang over de juridische risico's en mogelijkheden. Samen met collega ondernemers heb je uitgebreid ruimte voor persoonlijke vragen en discussie. We sluiten de middag af met een netwerkborrel. Schrijf je snel in!