Home / Nieuws & Blogs / Booking.com gaat buiten zijn boekje

Booking.com gaat buiten zijn boekje

| 25 april 2014

Ik trapte er zelf laatst ook in: op zoek naar mijn href="http://www.booking.com/hotel/cw/willemstad-jan-thiel-z-n.nl.html?aid=318615;label=New_Dutch_Hotel-xAV1WrQr4vv7UyOrhecL0AS18357146785%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Akw_inurl%3Abooking.com%2Fhotel%3Aws%3D;sid=b017af7ab697d6e124847fa5ecde31be;dcid=4;ucfs=1;srfid=52d8676a25e80e4a08765097d5f51374e11f5047X1">favoriete resort op Curacao zie ik tot mijn schrik dat er nog maar één kamer vrij is! Snel geboekt dus, al bleek dat achteraf niet nodig.

Sinds mijn reservering staat de teller namelijk nog steeds op ‘slechts één kamer vrij’  en is de kamer ook nog eens € 600,- goedkoper. Hiervan raakt geen mens in de vakantiestemming, want dit is natuurlijk misleidend.

Misleidende reclame maken is niet toegestaan, zo zegt href="http://www.ivir.nl/wetten/nl/art6_194-196_BW.HTM">artikel 6:194 BW heel wollig:

“Hij die omtrent goederen of diensten die door hem of degene ten behoeve van wie hij handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf worden aangeboden, een mededeling openbaar maakt of laat openbaar maken, handelt onrechtmatig, indien deze mededeling in een of meer opzichten misleidend is.”

Een uiting wordt bovendien als misleidend ervaren indien het de consument een overeenkomst laat sluiten die hij zonder de (onterechte) uiting (nog) niet zou hebben gedaan.

Als je je wilt beroepen op misleidende reclame kun je een klacht indienen bij de href="https://www.reclamecode.nl/consument/default.asp?paginaID=72&hID=2">Stichting Reclame Code. De verweerder (in dit geval Booking.com) moet dan bewijzen dat de uitingen niet misleidend zijn.

Booking.com moet dus kunnen bewijzen dat er echt nog maar één kamer beschikbaar is als ze dat op hun website vermelden en dat ze echt de laagste prijs bieden op dat moment. Dat kunnen ze niet, omdat Booking.com niet de enige aanbieder is van de kamers. Hierdoor kunnen er nog legio kamers elders (of bij het hotel) beschikbaar zijn en kunnen de prijzen op andere websites lager zijn.

Dat Booking.com de term ‘wij’ gebruikt bij het aantal beschikbare kamers (“Laatste kans! We hebben nog 1 kamer vrij!”) doet daar niet aan af. De gemiddelde consument zal de kreet al waarheid beschouwen en dus snel boeken voor het te laat is, inclusief ondergetekende.

De Reclame Code Commissie heeft Booking.com hier nu dan ook voor op de vingers getikt. Ik ben benieuwd hoe Booking.com hun website gaat aanpassen.