Home / Nieuws & Blogs / Consumentenautoriteit gaat online oneerlijke handelspraktijken aanpakken

Consumentenautoriteit gaat online oneerlijke handelspraktijken aanpakken

| 5 februari 2010

Oneerlijke handelspraktijken online: een belangrijk punt waarop de Consumentenautoriteit zich de komende twee jaar zal gaan richten. Bijzondere aandacht krijgen online reclame voor sms-diensten en doorverkoop van toegangsbewijzen en concertkaarten. Verder zullen online datingsdiensten en bedrijven die reclame maken via sociale netwerksites onder de loep worden genomen. Ook alle andere online ondernemers die zich op consumenten richten moeten zich uiteraard aan de regels over oneerlijke handelspraktijken houden.

Als ondernemingen zich niet aan de regels over oneerlijke handelspraktijken houden kan de CA (of in geval van financiële diensten de Autoriteit Financiële Markten) een administratieve boete van maximaal € 450.000 euro of een last onder dwangsom opleggen. Dit gebeurt ook werkelijk: in 2009 werden aanbieders van SMS-diensten beboet met tonnen aan boetes.

Van een oneerlijke handelspraktijk is sprake indien u de consument op zo een manier benadert, dat hij op oneerlijke wijze wordt of kan worden beïnvloed in zijn afweging om wel of geen overeenkomst met u aan te gaan. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan het niet of onvoldoende duidelijk vermelden van bijkomende kosten in de prijs, het weglaten van belangrijke informatie over het product en agressieve werving van nieuwe klanten.

In de wet staan, naast de algemene regels over oneerlijke handelspraktijken, ook twee zwarte lijsten. Op deze lijsten zijn misleidende en agressieve handelspraktijken opgenomen die in alle gevallen als oneerlijk worden aangemerkt. Voorbeelden daarvan zijn:

  • beweren dat u gebonden bent aan een gedragscode en daarnaar te handelen indien dit niet het geval is;
  • een keurmerk voeren terwijl u daarbij niet bent aangesloten;
  • het vermelden dat een product gratis is terwijl dit niet het geval is;
  • wettelijke rechten van de consument voorstellen als een onderscheidend kenmerk van uw aanbod; en
  • beweren dat een product slechts gedurende zeer korte tijd beschikbaar is of zeer korte tijd tegen een bepaalde prijs beschikbaar is om zo de consument snel te laten beslissen zonder dat hij daar over kan nadenken, terwijl dit niet waar is.

Het is niet nodig dat u als online aanbieder bewust de consument misleidt, ook als u per abuis onvoldoende informatie plaatst op de website en de consument daardoor wordt misleidt kan er sprake zijn van een oneerlijke handelspraktijk. Het is daarom van belang om goed in de gaten te houden of de informatie die op uw website te vinden is of die u vermeldt in online reclame voldoende duidelijk is en de consument niet kan misleiden. ICTRecht kan uw website hierop controleren.