Home / Nieuws & Blogs / De Kansspelautoriteit gaat actief waken

De Kansspelautoriteit gaat actief waken

| 10 juni 2012

De Kansspelautoriteit (KSA) gaat aanbieders van illegale online kansspelen actief aanpakken. De voorzitter van de KSA, Jan Suyver, waarschuwt aanbieders van illegale kansspelen die zich op Nederlandse spelers richten. ”We willen het kaf van het koren scheiden” aldus Suyver in het Financieel Dagblad. Stevige woorden, maar is dit haalbaar?

Kansspelbeleid
Het kansspelbeleid van Nederland is vooralsnog restrictief te noemen: kansspelen in Nederland aanbieden, al dan niet via internet, mag alleen indien er sprake is van een verleende vergunning op basis van de Wet op de kansspelen. Dit restrictieve beleid werd ingezet onder minister Donner (minister van Justitie) die meende dat kansspelen vergaande maatschappelijke risico’s met zich meebrengen. Om deze risico’s tegen te gaan achtte minister Donner het nodig om het beleid betreffende kansspelen strenger te reguleren. Dit restrictieve beleid moet, onder andere, leiden tot het beschermen van de consument, het tegengaan van illegaliteit en criminaliteit en het tegengaan van kansspelverslaving.

Modernisering
Dit huidige beleid gaat op de schop als het aan staatssecretaris Fred Teeven ligt: ”consumenten moeten kunnen beschikken over een passend en aantrekkelijk aanbod van kansspelen.” Het voornemen is om aanbieders een eerlijke kans te geven om legaal online kansspelen aan te bieden. Teeven hoopt zo meer grip te krijgen op de aanbieders, maar aangezien dit plan een wetswijziging vereist, zal dit naar verwachting niet voor 2015 realiseerbaar zijn. Op dit moment kent de Wet op de kansspelen dus geen vergunningsmogelijkheid voor aanbieders, anders dan Holland Casino en de Staatsloterij, van online kansspelen. Het aanbod van illegale online kansspelen is echter legio.

KSA en handhaving
De Kansspelautoriteit is in april 2012 in het leven geroepen met als taak:

”het verstrekken van kansspelvergunningen, het houden van toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving door vergunninghouders, het toezien op de afdracht van kansspelopbrengsten, het bestrijden van illegale kansspelpraktijken en het sanctioneren van overtredingen.”

Uit het interview van Suyver in het Financieel Dagblad blijkt hoe de KSA voornemens is te handhaven.

  • Aanbieder heeft na een waarschuwing 2 maanden de tijd om het illegale aanbod aan te passen;
  • KSA kan boetes uitdelen tot een bedrag van €780.000,-
  • Voornemens om met hulp van banken de betaalstroom naar illegale aanbieders te blokkeren. Met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) zijn al afspraken gemaakt om het betalingsverkeer naar sites met illegaal aanbod van kansspelen stop te zetten.
  • Aanbieders die zich nu netjes aan de regels houden hebben ‘een grotere kans’ op een vergunning indien er een nieuw kansspelbeleid wordt geïntroduceerd.

Er is al jaren sprake van een handhavingsprobleem als het gaat om het aanpakken van illegale aanbieders van online kansspelen. De KSA dient hier dus verandering in te brengen en ik moet zeggen, kijkend naar de bovenstaande opsomming, de plannen zien er goed uit. Aangezien het een groot probleem is dat de servers van aanbieders vaak op oorden als Mali, Malta en Costa Rica staan, lijkt er vooral voor de banken een grote rol weggelegd. Maar ondank dat Suyver meent dat banken een ‘morele plicht’ hebben – NVB kan de banken niet dwingen – om hieraan mee te werken, is het de vraag of zij daar wel voor open staan. De praktijk zal het uitwijzen.