Home / Nieuws & Blogs / De Kansspelautoriteit pakt door

De Kansspelautoriteit pakt door

| 8 oktober 2012

Eerder blogde ik al dat de Kansspelautoriteit (KSA) aanbieders van illegale (online) kansspelen actief gaat aanpakken. Hierbij heeft de in april 2012 in het leven geroepen organisatie de bevoegdheid om o.a. boetes uit te delen tot een bedrag van €780.000,- . Na een jarenlang handhavingsprobleem met betrekking tot het aanbieden van illegale kansspelen, dient de praktijk uit te wijzen of de KSA hier daadwerkelijk verandering in kan brengen. Het antwoord is voorlopig JA!

Aangeschreven kansspelaanbieders
In juni 2012 schreef de KSA rond de veertig kansspelaanbieders aan die zich op Nederlandse consumenten zouden richten. De aanbieders hadden na deze waarschuwing vervolgens 2 maanden de tijd om het illegale aanbod aan te passen. Resultaat is dat meer dan de helft van de aangeschreven aanbieders reeds aan de oproep voldaan heeft door de site te staken, of zich niet langer op de Nederlandse consument te richten. Dit laatste kan worden bereikt door niet langer gebruik te maken van de Nederlandse taal, .nl extensies en reclame.

De KSA is in haar nopjes met het resultaat en stelt dat de kans steeds kleiner wordt dat Nederlanders via het internet in aanraking komen met illegale aanbod van kansspelen. De aanbieders die nog niets met de waarschuwing van de KSA hebben gedaan, kunnen er vanuit gaan dat de KSA ze in de nek blijft hijgen.

Illegale verloting villa
Naast de bovenstaande aanschrijvingen is de KSA ook aan het onderzoeken of de verloting van een villa in Winterswijk illegaal is. De eigenaar van de villa – de heer R. Bakker – verkoopt loten voor €50,- per stuk via een – zoals hij het zelf noemt – creatieve constructie. Het komt er op neer dat de loten in een Britse B.V. zitten, waarbij de verkoop van de loten vanuit Costa Rica zal plaatsvinden. Een slimme manier om de Wet op de Kansspelen (WoK) te omzeilen, of toch niet?

Dat de verloting van de villa als een kansspel wordt aangemerkt, staat buiten kijf. Artikel 1 uit de WoK zegt dat het verboden is om:

''gelegenheid te geven om mede te dingen naar prijzen of premies, indien de aanwijzing der winnaars geschiedt door enige kansbepaling waarop de deelnemers in het algemeen geen overwegende invloed kunnen uitoefenen, tenzij daarvoor ingevolge deze wet vergunning is verleend.''

De winnaar van de villa (de prijs) geschiedt door enige kansbepaling waarop de deelnemers geen invloed hebben, te weten een loterij en daar heeft Meneer Bakker geen vergunning voor. Maar de loten zijn onderdeel van een Britse onderneming en de verkoop van de loten zal geschieden vanuit Costa Rica. Dit laatste is echter niet relevant zodra het kansspel zich richt op de Nederlandse consument. Dit is neergelegd in artikel 1b WoK.

Na het zien van de site – zal geen link opnemen, aangezien reclame voor illegale kansspelen strafbaar is – waar de loten worden aangeboden, ben ik van mening dat deze zich richt op de Nederlandse markt. De site is bijvoorbeeld te vinden in de Nederlandse taal, maar tevens van belang is dat de villa zich op Nederlands grondgebied begeeft. Je zou kunnen stellen dat je voornaamste doelgroep dan de Nederlandse markt is. Hoe dan ook ben ik benieuwd hoe dit afloopt en of de KSA door blijft pakken.