Home / Nieuws & Blogs / Doe altijd zoals u schrijft!

Doe altijd zoals u schrijft!

| 9 maart 2012

Bezoekers van uw website moeten kunnen vertrouwen op de informatie die u op uw website geeft. Bent u een webwinkelier en zegt u bijvoorbeeld dat de prijs van een televisie 400 euro is? Dan mag u de klant na het sluiten van de overeenkomst geen hogere prijs in rekening brengen (tenzij dit een kennelijk onjuiste prijs is voor het product). En wanneer u als hoster een uptime van 99,99 % garandeert moet dit ook daadwerkelijk zo zijn. Hier doet geen enkele disclaimer iets aan af.

Niet alleen de informatie die over de producten of diensten wordt gegeven moet zo zorgvuldig mogelijk worden geselecteerd en geplaatst, de bezoeker moet ook op de informatie die op de andere pagina's van uw website staat kunnen vertrouwen. Zo werd een verhuurder pasgeleden in het ongelijk gesteld bij de rechter omdat de wijze waarop hij offline tegen een niet-betalende huurder was opgetreden niet overeenkwam met het proces wat hij online had beschreven.

Op de website schreef (of beter: schrijft, want de pagina is nog niet aangepast) de verhuurder dat hij de in gebreke blijvende huurder een herinneringsbrief en aanmaningsbrief zou sturen, vóórdat hij de vordering zou overdragen aan de gerechtsdeurwaarder. In de praktijk werd echter een stapje overgeslagen: na het niet (geheel) betalen van de factuur uit de herinneringsbrief werd de gerechtsdeurwaarder al ingeschakeld. De rechter oordeelde toen dat de huurder wel gehouden was het openstaande huurbedrag, maar niet de door de verhuurder gemaakte deurwaarderskosten te betalen. De huurder mocht er namelijk “gelet op de (…) tekst van de website op vertrouwen dat hij eerste een betalingsherinnering zou ontvangen en vervolgens een aanmaning, alvorens de huurvordering ter incasso naar de deurwaarder wordt verstuurd”. De uitkomst hiervan zou anders zijn wanneer er in specifieke afspraken tussen de huurder en de verhuurder is afgeweken van deze werkwijze.

Naar aanleiding van het bovenstaande wil ik u dan ook graag het volgende meegeven: handel zoals u beschrijft op uw website en weet wat er op uw website staat. Bekijk de teksten kritisch en schrijf alleen dingen op waarvan u zeker weet dat u (of de producten) ze waar kunt maken. Zo komt u nooit voor dergelijke verrassingen te staan.