Home / Nieuws & Blogs / Een nieuw zakelijk contract springt af. Wat nu?

Een nieuw zakelijk contract springt af. Wat nu?

| 27 oktober 2011

Na weken of maanden onderhandelen breken de onderhandelingen af. Eén van beide contractspartijen ziet geen brood meer in de deal en wil in zee gaan met je concurrent. Tussen de soep en de patatten wordt dit je gemeld, hoewel jouw bedrijf al heel veel tijd heeft zitten in deze deal. Mag de ander zomaar wegwandelen?

Het Nederlands recht kent contractsvrijheid. Maar hoever gaat die vrijheid?

Stel: een bedrijf doet jouw bedrijf het voorstel om te gaan samenwerken of om de reeds bestaande samenwerking te verruimen. Dit is een uitnodiging om in onderhandeling te treden.

Aan dergelijke uitnodigingen zijn in het algemeen geen rechtsgevolgen verbonden. Wanneer je als bedrijf op de uitnodiging ingaat doordat je een aanbod doet, staat het dat ander bedrijf in beginsel vrij het aanbod te verwerpen en de onderhandelingen af te breken.

Tenzij dat ander bedrijf bij jou het vertrouwen had gewekt dat de overeenkomst tot stand zou komen en bovendien weet dat jij al kosten hebt zitten in de deal. En dan bedoel ik niet de kosten van een aantal telefoontjes en mails, maar verdergeaande kosten, gericht op het sluiten van de nieuwe deal. Zo huurde je bedrijf misschien een consultant in, gaf je je raadsman al de opdracht een overeenkomst op te stellen, richtte je een nieuwe maatschap op of heeft jouw bedrijf voor aanzienlijke bedragen geïnvesteerd in promotiemateriaal.

Afbreken van onderhandelingen in een ver gevorderd stadium kan een precontractuele fout uitmaken, die aanleiding geeft tot vergoeding. De centrale vraag is: werden de kosten in wederzijds overleg gemaakt?
Indien dat het geval is, dan kan je vergoeding claimen van alle buitensporige kosten die niet te wijten zijn aan onvoorziene omstandigheden in de onderhandelingen.

Heb je redenen om te vermoeden dat je contractspartij je aan het lijntje gehouden heeft en nu kan profiteren van investeringen die jij gedaan hebt? Maak een overzicht van alle kosten dat je bedrijf tijdens de onderhandelingen maakte en bezorg die aan je onderhandelingspartner. Slechts in uitzonderlijke gevallen komt ook winstderving voor vergoeding in aanmerking. Hier kom ik in een volgende blog op terug.

Ben je onderhandelingen aan het voeren en wil je teleurstellingen vermijden, dan is het aan te raden een intentieverklaring te tekenen. Daarin beschrijven beide partijen waar ze naartoe willen met elkaar en wat partijen elkaar verschuldigd zijn indien een akkoord uitblijft. Je kan ook afspraken maken over vertrouwelijkheid, aangezien tijdens onderhandelingen vaak gevoelige bedrijfsinformatie wordt uitgewisseld.

Andere mogelijkheid is de voorbereidings- en onderzoekskosten voor de deal bij aanvang van de besprekingen inzichtelijk te maken en ervoor zorgen dat jouw bedrijf en je onderhandelingspartner de kosten bij helften dragen.

Onderhandelen is dus niet in alle gevallen vrijblijvend!

Meer leren over ICT-contracten en onderhandelen?

Meer weten over aandachtspunten van ICT-contracten? Kom naar de praktische trainingen van ICTRecht Academy voor advocaten en algemeen publiek.