Home / Nieuws & Blogs / Kan je ICT Office voorwaarden hanteren ten aanzien van particulieren?

Kan je ICT Office voorwaarden hanteren ten aanzien van particulieren?

| 6 september 2011

De ICT Office voorwaarden vervangen de – beter bekende – FENIT voorwaarden. Dit zijn algemene branchevoorwaarden voor de ICT sector. Door de modulestructuur kan elke ICT-er er zijn gading in vinden, maar kan je de voorwaarden ook hanteren ten aanzien van particulier opdrachtgevers?  Op die vraag geef ik in deze blog een antwoord.

De ICT Office voorwaarden bestaan uit één algemene basismodule en zestien afzonderlijke, specifieke modules. De module 'Algemeen' bevat juridische onderwerpen die voor iedere transactie van belang zijn. Denk aan betalingsafspraken en de bescherming tegen aansprakelijkheid. In de specifieke modules zijn bijzondere ICT producten of diensten uitgewerkt.

Wanneer je algemene voorwaarden hanteert, is er een onderscheid tussen professionele en particuliere opdrachtgevers. Professionele opdrachtgevers zijn bedrijven. Met hen kan je afspreken wat je wil. Particuliere opdrachtgevers worden beschermd door de wet. De ICT Office voorwaarden (vroegere FENIT voorwaarden) zijn in eerste instantie gericht op professionele opdrachtgevers.

Sommige ICT bedrijven voeren ook opdrachten uit voor particulieren. Het zijn immers niet uitsluitend bedrijven die websites laten bouwen en hosten of die nood hebben aan grafisch design.
Bij het binnenhalen van een opdracht denk je er nog niet graag aan, maar de kans bestaat altijd dat de opdracht niet goed verloopt en dat je met je opdrachtgever in een conflict verzeild geraakt. Bij een conflict kan je als ICT professional teruggrijpen naar je algemene voorwaarden.

Is je opdrachtgever niet gelinkt aan een bedrijf, dan contracteer je echter met een particulier. Dat die categorie van contractspartijen wordt beschermd betekent concreet dat je als uitvoerende partij geen voorwaarden mag voeren die vanuit het stand punt van de opdrachtgever onredelijk zijn. En daar sta je dan met je waterdichte maar niet gedeeltelijk ongeldige voorwaarden.

Hierbij geef ik een overzicht van een aantal bepalingen die je niet kunt hanteren ten aanzien van particuliere opdrachtgevers:

Bevoegde rechtbank.  Een bepaling van de algemene voorwaarden bepaalt welke rechtbank bevoegd is in geval van een conflict. Als ICTer in Den Haag wil je in geval van een geschil bij de rechtbank in Den Haag terecht kunnen. En mogelijks hoop je dat een ontevreden opdrachtgever die in Groningen zit, er tegenop kijkt om in Den Haag te moeten procederen en er daarom van afziet. Een bepaling die de rechtbank het dichtstbij je vestiging bevoegd maakt, is echter niet geldig ten aanzien van een particuliere opdrachtgever. Die laatste moet zich te allen tijde kunnen richten tot rechtbank van zijn woonplaats.

Verlies van data. Als hostingpartij je aansprakelijkheid uitsluiten voor het verlies van data is link ten aanzien van particuliere opdrachtevers. Een van je hoofdtaken als hoster is immers data in de lucht te houden voor je klanten. Een bepaling waarbij je je aansprakelijkheid voor het verlies van data uitsluit, krijgt dus geen uitvoering ten aanzien van een particuliere opdrachtgever.

Aansprakelijkheid, algemeen. Een bepaling waarbij jij simpelweg alle aansprakelijkheid uitsluit voor alle vormen van schade mag ook niet. Wat wel mag, is je schade beperken. Dat doen de ICT Office voorwaarden. Maar opgelet, die voorwaarden beperken je aansprakelijkheid tot een bedrag van maximaal € 500.000 (vijfhonderd duizend Euro). Die bepaling helpt je dus niet als je schade wil beperken in een geschil over een opdracht van een kleine € 10.000.

Geen stilzwijgende verlenging. Een overeenkomst afgesloten met een particuliere opdrachtgever moet expliciet worden verlengd door die opdrachtgever. Een particuliere opdrachtgever kan zich dus verzetten tegen een stilzwijgende verlenging bij gebrek aan opzegging.

Geen vrijwaringsbeding. Als ICT partij wil je verantwoordelijkheid dragen voor je tekortkomingen ten aanzien van je opdrachgever, maar liever niet ten aanzien van alle gebruikers van de site of de tool van je opdrachtgever. In voorwaarden ten aanzien van professionele partijen is het gebruikelijk om in je voorwaarden op te nemen dat claims uitgaande van die gebruikers bij de opdrachtgever moeten worden gelegd. Dat laatste mag niet ten aanzien van particuliere opdrachtgevers.

Conclusie: de huidige ICT Office voorwaarden kan je hanteren ten aanzien van particuliere opdrachtgevers, maar als ICT professional moet je je ervan bewust zijn dat alerte particuliere opdrachtgevers de hierboven besproken voorwaarden naast zich neer kunnen leggen.