Home / Nieuws & Blogs / Nieuwe btw-regels voor grensoverschrijdende e-commerce: consultatie

Nieuwe btw-regels voor grensoverschrijdende e-commerce: consultatie

| 17 november 2015

Eind september 2015 is de Europese Commissie een openbare consultatie gestart, met het oog op het moderniseren en vereenvoudigen van de btw-regels bij grensoverschrijdende e-commerce-transacties. Dit is een onderdeel van de Digital Single Market Strategy van de Europese Unie.

In juni schreef ik een blog over de wens van de EU om één digitale markt te realiseren. Eén van de pijlers waar deze strategie zich op richt is een betere online toegang voor consumenten en bedrijven tot (digitale) goederen en diensten in heel Europa. Volgens de EU moet de levering goedkoper en beter, moet er meer consumentenbescherming komen en moeten verschillende btw-drempels zoveel mogelijk verdwijnen. De administratieve lasten van bedrijven moeten op deze manier worden teruggedrongen, met name voor kleine bedrijven en start-ups.

Sinds 1 januari 2015 geldt dat de btw op alle telecommunicatie-, omroep-, en elektronische diensten wordt geheven in de lidstaat waar de klant zich bevindt, in plaats van waar de leverancier is gevestigd. Dit is het beginsel van ‘plaats van levering’. Er is ook een ‘Mini One Stop Shop’ ingevoerd, een één-loketsysteem waardoor de kosten en lasten voor bedrijven zoveel mogelijk worden beperkt. Dit moet ook gaan gelden voor online bestellingen van materiële goederen. Een bedrijf hoeft niet meer in elke lidstaat waar een klant zich bevindt aangifte te doen en btw af te dragen, maar kan één aangifte doen en alleen in zijn eigen lidstaat btw afdragen. Ook wil de EU iets doen aan het concurrentievoordeel dat leveranciers uit derde landen genieten, doordat zij in sommige lidstaten bepaalde vrijstellingen kunnen krijgen.

Het doel van de consultatie is inzicht te krijgen in welk opzicht de btw-regels bij grensoverschrijdende e-commerce transacties eenvoudiger kunnen. De consultatie eindigt op 18 december 2015. Tot die tijd kunnen ondernemers en andere belanghebbenden input geven op verschillende aspecten van dit onderwerp.