Home / Nieuws & Blogs / Continuïteit clouddienst deel 6: domeinnamen

Continuïteit clouddienst deel 6: domeinnamen

| 8 augustus 2019

Om bij bedreiging van de continuïteit controle te houden over de relevante domeinnamen, kan er voor één van de volgende continuïteitsoplossingen gekozen worden: (1) er kan een andere domeinnaam gebruikt worden, (2) de domeinnamen kunnen worden overgedragen aan de aparte economische entiteit of , indien de domeinnamen niet van de clouddienstverlener zijn maar van de klant, dan (3) moet de klant er enkel voor zorgen dat hij de domeinnaam ook in de praktijk onder controle heeft. Hieronder worden de oplossingen toegelicht.

Via een domeinnaam heb je toegang tot de clouddienst. Type een URL in de browser en middels de juiste toegangscodes heb je toegang tot de clouddienst. Op het moment dat de leverancier van de clouddienst failliet gaat, is het niet zeker dat de domeinnaam gebruikt kan worden op dezelfde manier. Een domeinnaam is immers een betaalde dienst die wordt afgenomen via een registrar of reseller. Een registrar registreert de domeinnaam weer bij een registry ten behoeve van de domeinnaamhouder, hier waarschijnlijk de clouddienstverlener.

Domeinnaam veiligstellen

De curator kan besluiten niet langer voor de domeinnaam te betalen. Om de continuïteit van de clouddienst te waarborgen is het daarom goed om de domeinnaam veilig te stellen. Uiteraard kan er daarnaast voor gekozen om een andere domeinnaam te gebruiken vanaf het intreden van de bedreiging van de continuïteit. Dit zou wel inhouden dat er direct technisch ingegrepen moet kunnen worden, de DNS-verwijzingen moeten immers aangepast kunnen worden.

Naast het gebruik van een nieuwe domeinnaam, kan er gekozen worden voor overdracht van de domeinnamen aan een andere economische entiteit zoals dat ook bij software kan.

Voor de domeinnaam geldt echter dat de andere economische entiteit houder moet worden. Als de clouddienstverlener het contract heeft met de registrar dan kan hij de domeinnaam tegen een marktconforme vergoeding overdragen aan de andere economische entiteit. Het contract met de registrar moet dan ook nog op naam van die entiteit komen te staan en die entiteit moet als houder worden geregistreerd.

De juiste afspraken maken

Ten slotte moeten de juiste afspraken worden gemaakt. Denk aan afspraken met de clouddienstverlener zodat hij voor zijn dagelijkse bedrijfsvoering gebruik kan maken van de domeinnaam. Daarnaast moet de Stichting gebruik kunnen maken van de domeinnaam ten behoeve van de continuïteit.

De domeinnaam kan natuurlijk ook van de klant zijn en niet van de dienstverlener. Dan moet de klant ervoor zorgen dat hij als houder geregistreerd staat en bij voorkeur ook de domeinnaam daadwerkelijk in zijn macht heeft. Oftewel, de klant moet beschikken over de autorisatie-code van zijn domeinnaam en moet in staat zijn om de DNS-verwijzingen van de domeinen te wijzigen.

In de volgende blogs zal ik de verschillende bedrijfsonderdelen en bijbehorende continuïteitsoplossingen behandelen.