Home / Nieuws & Blogs / De BTW verhoging en abonnementen

De BTW verhoging en abonnementen

| 14 augustus 2012

Vanaf 30 september 2012 wordt BTW verhoogd van 19% naar 21%. U als hoster of registrar of andere internetdienstverlener moet daar wat mee.

Wat dan? U moet het nieuwe percentage in rekening brengen (of u moet het zelf betalen). Het lastige is alleen dat u meestal met abonnementen werkt die al lang lopen voor 30 september en daarna gewoon doorlopen (“doorlopende prestatie”).

Nu heeft de wetgever besloten dat voor doorlopende prestaties geldt dat er gesplitst moet worden. Het feit dat het abonnement in rekening is gebracht voor 30 september betekent niet dat alles onder het oude percentage gefactureerd mag worden, enkel het abonnement tot en met 30 september.

Voor nog te sturen facturen voor abonnementen geldt dat u de 21% BTW nu alvast in rekening mag brengen voor de periode na 30 september.

Voor reeds verzonden facturen geldt dat u óf een aanvullende factuur kunt zenden óf het op de jaarfactuur 2013 erbij kunt zetten onder het kopje “BTW 2012”. In het laatste geval zult u de extra 2% wel moeten voorschieten.

Meer informatie van de Rijksoverheid vindt u hier.