De FG-hotline van ICTRecht

Bent u een FG, DPO, Privacy Officer of privacy jurist en krijgt u te maken met vragen waar u zelf niet direct een eenduidig antwoord op kunt geven? Of krijgt u te maken met weerstand? Op deze momenten kan het prettig zijn om inhoudelijk te sparren met een professional. ICTRecht helpt u graag via de FG-hotline.

Bel gratis naar 020 663 1941

Direct antwoord op uw privacy vragen

Als FG, DPO of privacy jurist ontvangt u vanuit de organisatie uiteenlopende privacyvraagstukken. Er wordt van u verwacht dat u snel kunt schakelen en het antwoord weet op uiteenlopende vraagstukken. Of wellicht krijgt u te maken met weerstand. Omdat u er in dit soort situaties vaak alleen voor staat, bieden de privacy specialisten van ICTRecht gratis de helpende hand via de FG-hotline. De hotline is toegankelijk voor iedere privacy professional.

Neem telefonisch contact op

ICTRECHT Illustratie 2 vrouwen - Oker RGB

Mogelijke vragen

Wij proberen u tijdens het telefoongesprek direct van een antwoord te voorzien op uw privacy gerelateerde vragen. Vragen die eerder via de FG-hotline bij ons binnen zijn gekomen zijn: 

  • Is er sprake van een datalek? Moet het datalek worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens en moeten de betrokkenen worden geïnformeerd?
  • Moet een Data Protection Impact Assessment worden uitgevoerd?
  • Wat is de rolverdeling tussen partijen? Gaat het om een relatie tussen een verwerkingsverantwoordelijke en verwerker, of zijn beide partijen verwerkingsverantwoordelijke?
  • Voldoet onze cookiebanner?

Ook bij uitgebreide vragen helpen wij graag. Mocht de vraag niet direct beantwoord kunnen worden, dan doen wij een vrijblijvend voorstel voor aanvullend juridisch advies. 

Onze privacy specialisten

Maak kennis met onze juridisch adviseurs die specialist zijn op het gebied van privacy. Zij staan u bij met praktisch advies.