Henrike Bongers

Manager ICTRecht Academy

Mr. Henrike Bongers is Manager ICTRecht Academy en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de ICTRecht Academy. Zij stuurt de Opleidingscoördinator aan en springt bij waar nodig. 

Na haar studie Internationaal en Europees recht aan de Rijksuniversiteit Groningen is Henrike werkzaam geweest als coördinator van het kenniscentrum van een internationaal adviesbureau op het gebied van intellectueel eigendomsrecht. Als hoofd van het kenniscentrum was zij verantwoordelijk voor het opzetten van opleidingsmateriaal op bedrijfsjuridisch vlak.

Contact
Henrike Bongers